Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim
Duyurular

''TÜRKİYE CUMHURİYETİ İL İLE İLÇELERİNDE VE KÖYLERİNDE YAŞAYANLARIN 
13 / Ekim / 1923 ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞU MÜNASEBETİYLE 
"TÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNSANLARINA KUTLU OLSUN"..''

İletişim Bilgileri
Şehit Adem Yavuz Sokak 15/18 Kızılay/Ankara
T : 0312 478 0707
Cep: 0534 677 7041

 

 

BAKIM SONRASI İZLEME VE REHBERLİK HİZMETLERİ


“Devlet Koruması altındaki“ Yetiştirme Yurtlarından ayrılan gençlerin Yetiştirme Yurt hayatı sonrası sosyal yaşama adaptasyonları, yeni tanıştıkları çevre ile olumlu ilişkiler kurmaları ve kendi ayakları üzerinde durarak bağımsız bireyler olarak yaşamlarını idame ettirmeleri konusunda Yurt Ay Derneği olarak kurulduğumuz günden itibaren destek çalışmaları yürütmekteyiz.
Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklarımız ve gençlerin iş ve sosyal hayatta başarılı olması için reşit olarak 18 yaşını, eğitim hayatına göre 20 ve 25 yaşını tamamlamış olmak tek başına yeterli bir kriter değildir. Aile yaşamı içinde yeteri kadar yer alamayan ve yurt hayatı sonrası kurum bakımının travmalarını uzun süre üzerinde taşıyan çocuklar için izleme ve takip çalışmaları yapılması önemli olmaktadır.
Kurum bakımında çocuk ve gençlerin hayata hazırlanması, kurum bakımı sonrasında sorumluluklarını yerine getirmede ve sosyal hayata uyumlarında önemli bir ihtiyaçtır. Bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan gençlerin, kurum bakımı sonrası kendi ayakları üzerinde durmalarında ve sosyal hayata uyumlarında güçlüklerle karşılaştıkları bilinmektedir.
Korunma ve bakım altındaki gençlerimizin reşit olarak veya akademik yaşamlarını tamamlamaları ile kuruluş bakımından ayrılmalarından sonra istemeleri halinde bir yıl içerisinde 3 er aylık sürelerle izleme ve rehberlik çalışmaları, en son ayrıldıkları  sosyal hizmet modelinden görevlendirilen meslek elemanı tarafından yapılmaktadır.
Reşit olarak kurum bakımından ayrılan gençlerin izlenmesi ve ihtiyaç duyulan rehberlik çalışmaları için il müdürlükleri bünyesinde 2013 yılında oluşturulan Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Komisyonları da bulunmaktadır. Komisyon;  hayatının herhangi bir döneminde destek ve rehberlik çalışmasına ihtiyaç duyan gençlerimiz için bir destek mekanizmasıdır.
İzmir Milletvekili AkınGönen'in, 24.5.1983 Tarih ve 25.2.1988 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanununa BirEk Madde Eklenmesi HakkındaKanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyalİşler Plan ve Bütçe komisyonlarıraporları doğrultusunda Devlet “e” Bakanı Sayın Akın Gönen beyefendi tarafından meclise verilen gensoru ile çocuklarımıza 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesini ekleten ve bu kapsamında işe yerleştirilen gençlerin, “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Şubesi”bünyesinde “bulunan komisyon aynı zamanda çocuklarımızın yaşadıkları sorunların çözümüne destek sağlamakta ve ihtiyaç duydukları konularda gerekli rehberlik çalışmalarını yürütmektedir. Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarında İl müdürlüklerinin personel durumuna göre, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen ve sosyolog unvanlı personel görevlendirilmesi yapılmakta, ekip çalışması ile rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.
Bu anlamda,Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlüğü  “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Şubesi”bünyesinde bulunan Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Komisyonu ilk etapta 1 Şube Müdürü, 1 Psikolog, 1 Sosyal Çalışmacı, 1 Memur ve 1 V.H.K.İ ile hizmet vermeye başlamıştır. Ankara İlinde Bakım Sonrası Rehberlik çalışmalarını başarıyla yerine getiren Ankara il müdürü ve ekibini canı gönülden tebrik ettiğimizin bilinmesini isteriz.
Birimin temel amacı, Yetiştirme Yurtlarından reşit olarak ayrılan gençlerimizin hayata bağımsız bir birey olarak adapte olabilmelerine yönelik, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıyeten birimdeki personel, gençlerimizin sosyal yaşamlarında, iş yaşamlarında karşılaştıkları problemlerinin sağlıklı olarak giderilmesinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti de verilmesi sağlanacağı aşikârdır.
Yetiştirme Yurtlarından ayrılan 3413 yasa ile işe yerleşen gençlerimiz için çalıştıkları kurumla irtibata geçilerek gençlerimizin adına bilgi formu düzenlenmesi “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Şubesine” iletilmesi yönünde çalışmalarına başlamıştır.
Devlet korumasında reşit ayrılan çocuklarımızın ve gençlerimizin 1 yıl süresince kaldıkları kuruluştaki grup sorumlularınca takibi esas olup, birim çoğunlukla İl dışından 3413 Sayılı Yasa gereğince atanan ve çeşitli nedenlerle başka ilde reşit olup Ankara İline yerleşen gençlerimizi hedef almaktadır.
Öncelikle Ankara ili bünyesinde bulunan bütün kamu kurumları ile yazışma yapılmış yeni kurulan “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Şubesi” hakkında gerekli bilgi verilmiş, adaptasyon ve uyum sorunu yaşayan gençlerimizin “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Şubesine” yönlendirilmesi istenmiştir. “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Şubesi” personeli Her hafta gençlerimizin yerleştirildiği kamu kuruluşlarına planlı ziyaretler gerçekleştirilerek, sorunları dinlenmeye başlanmıştır.Ayrıyeten ihtiyaç duyan gençlerimiz “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Şubesine“ davet edilerek veya kurumlarında sorunlarına çözüm aranmakta olup, Bunun sonucunda geri dönüş sağlanan, rehberlik ve danışmanlığa ihtiyaç duyan gençlerimiz, “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Şubesine” müracaatlarda bulunulması tavsiyede bulunulmuş ve Devlet koruması altından kamuya yerleşen gençlerle mesleki çalışmalar başlatılmıştır.
Her yıl 3413 sayılı yasadan işe giren yeni atanan gençlerimize işe adaptasyon, uyum, iletişim ve 657 Sayılı Kanun hakkında seminerler verilmeye “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Şubesi” Birimi ayrıca resmi kurumlardan müstafi ayrılan gençlerle ilgili istatistiksel veri oluşturmakta,Bakım Sonrası Rehberlik Komisyonu yapılan çalışmalar hakkında Bakanlıkça oluşturulan izleme formunu 3 ayda bir hazırlayarak Bakanlığa sunmaya başlamıştır.
Uzun yıllar, yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlere sosyal, ekonomik, psikolojik destekler veren Derneğimiz bu konularda yetkili kurumlarla işbirliği yapmış ve gerekli girişimlerde bulunmuştur. İş yaşamında, özellikle iktisadi konularda yeteri kadar bilgisi ve deneyimi olmayan gençler aldıkları maaşı idare etmekte zorlanmışlar ve ekonomik olarak sıkıntılar yaşamaktadırlar. Kredi kartı kullanımı, bütçe yönetimi, finans konularında bilgisizlik, gerçek ihtiyaçları yerine başka konularda para harcama, borç alışverişinde ve tasarruf konusu ile kurum ve kuruluş yetki kişilerle olumsuz, yetersizlik gibi durumlar yaşayan birçok genç Derneğe başvurmuş ve bu konularda danışmanlık ve yönlendirme çalışmalarımız ile gençlerimiz güçlendirilmiştir.
2013 yılında Bakanlıkça başlatılan İl müdürlüklerinde Bakım Sonrası Rehberlik Komisyonlarının oluşturulması girişimi Ekin ayı 2015 yılı içerisinde Ankara İlinde Aile ve Sosyal politikalar İl müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına başlamıştır.“Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Şubesi” tarafından takibi yapılan Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik Komisyonu çalışmalarını Yurt Ay Derneği Genel Merkezi olarak olumlu bir adım olarak değerlendirmekteyiz. Yetiştirme yurtlarında kalan ve ayrılan gençlerin sorunlarının tespiti, çözümü ve danışmanlık hizmetlerinde deneyime sahip bir sivil toplum örgütü olan Derneğimiz bundan sonrasında çalışmalarına devam edecek olup bahsi konu izleme ve rehberlik merkezi ile de gerekli deneyim paylaşımı ve işbirliğine açık olacaktır. Her konuda “Yurt Ay Der” Genel Merkezi olarak yardıma hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.

İzleme ve takip sürecinin dikkatli yapılmalı, her genç için adaptasyon sürecinin farklı olacağının bilinmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu amaçla Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme komisyonlarının İl Müdürlüklerinde daha aktif hizmet verebilmesi için“Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Şubesi” bünyesinde yapılandırılması önem arz etmek olup birimde çalışacak personelin arttırılmasını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce de göz ardı etmemesi gerekir.Yeni kurulan birime personel desteği olmaları sağlanmalıdır.
Bu anlamlı çalışmalarında yeni kurulan ve yeni hizmete giren kurum için Ankara İl Sosyal Müdürlüğü bünyesinde bulunan İl müdürümüzü ve Müdür Yardımcılarını ve ekibini Yurt Ay Der genel merkezi olarak tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz.

KudretBULUT
Yurt Ay Der
Genel Başkan

 

Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim  Birlik & Beraberlik & Yaşam


Kumrular Caddesi Şehit Adem Yavuz Sokak 15/18 Kızılay/Ankara
Tel : 0312 478 0707 Cep: 0534 677 7041