Ana ayfa  Hakkimizda    Bagis  Biliyormuydunuz   Galeri   Siir  sayfa bilgi   İletisim
DUYRULAR.Himaye-i Eftal;

 

İNSAN ÖNCELİKLE KENDİ KAPISININ ÖNÜNÜ TEMİZLER!.

YURTTAN AYRILAN ÇOCUKLARIMIZ!..

Himaye-i Eftal Cemiyeti -(HEC) ÇEK-SHCEK,- ÇHGM gibi kurumlar

YURTTAN AYRILAN ÇOCUKLARIMIZIN YAŞADIKLARI VE
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM!.

 1. Devletin Bakım ve Gözetimi altında kalanların 18 yaşını doldurması, öğrenim görmekte olanların da öğrenimlerini tamamlamalarına müteakip koruma kararı kaldırılmakta, kimsesiz ve işsiz şekilde, Devlet tarafından bakım garantisi sağlanmaksızın, kovulmaktadır. İşe yerleştirilene kadar ortalama 13 ay bir süre geçmektedir. Bu süre içinde her hangi bir güvencesi olmayan gençler maalesef doğru olmayan işler yapabilmektedir. Bu durumda olan gençler maalesef devlet tarafından işe yerleştirilmemektedir.

  -Devletin bu kategorideki gençlerin işe yerleştirilmesine kadar süre için de bakımı üstlenmesi gerekmektedir.
  - Ayrıca hafif suçlara karışmış olan gençlere de istihdam kapısını açık tutması gerekmektedir.

  2- Sosyal hizmet kapsamında bakımı üstelenilmiş olanların istihdamına ilişkin kanun gereği ilgili kurumlarda kontenjan tahsisi söz konusudur. Fakat uygulamada bu kontenjanların doldurulmak yerine boş kalmasına göz yumulduğu görülmektedir. Boş kontenjanlar varken kimsesiz gençlerimiz sokakta kendi geçimlerini sağlamaya çalışmaktadır.
  -Devlet korumasında bulunan çocuklarımızın işe ivedilikle alınmaları sağlanmalıdır.
             -Bu konuyla ilgili gerekli çalışmalarının yapılarak, yasanın kurumlara uygulatılması, gerekirse kanun maddesi düzenlenerek zorunlu hale getirilmelidir.

   3- Devlet koruması altına alınan çocuklarımızın bakımı taşeron firma elamanlarına havale edilmektedir. Mesleğinde ehil olmayan kimseler tarafından bakımı üstlenilen çocuklar gerektiği gibi yetiştirilmekten çok uzak şekilde adeta sadece beslenilmektedir. Osmanlı Devleti döneminde bakımı üstlenilen devşirme çocuklar döneminde Devlet yönetiminin en üst tabakasını oluşturuyordu. Günümüzde ise Devletimiz söz konusu çocuklarımızın öğrenimini üst seviyelere taşıyamamaktadır. Bunun en büyük nedeni ise çocukların bakımını üstlenen personelin mesleğinde ehil olmayışıdır.
  -Koruma altında olan çocuklarla ilgilenen personelin mesleğinde ehil kimseler olması gerekmektedir. Bu nedenle taşeronlaştırmaya son verilmesi gerekmektedir.
  -Bakımı üstlenilmiş çocukların öğrenimlerini teşvik edici ortamların Devlet tarafından sağlanmış olması gerekmektedir.

   4- Sevgi olarak ifade edilen evlerde bakımı üstlenilen çocuklarımızın çeşitli tarikatlara, cemaatlerin kontrolüne devredildiği şeklinde kuvvetli duyumlar tarafımıza ulaştırılmaktadır. Bu durumun araştırılması önem arz etmektedir.

  5-Yurtlarda kalırken eğitimlerini iyi dereceyle tamamlayan arkadaşlarımıza Aile ve Sosyal Politikalar kurum bünyesinde yönetici kadrosuyla hizmet vermeleri için fırsatlar sunulması halinde yurtta yetişen çocuklara model olacak, onlarda daha iyi eğitim verecekleri gibi sosyal hayata bağlayacağı gibi motive edilmiş olacaklardır. Aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızın dilinden anlayan idareci,  bakıcı personel ve çalışanlarının hassasiyetle seçilip bu işlerin içinde yıllarca gönül vermiş insanların bu kuruluşlarda görev verilmesi sağlanmalıdır.

  6- Bakanlık bürokratlarının, ildeki mülki amir ve diğer yöneticiler sivil toplum kuruluşlarını Yetiştirme Yurtlarını gezmeleri çocuklarımızın müsait oldukları hafta sonlarında çocuklara misafir olunarak, onlara aile sıcaklığını yaşatmaları ve destekleyici olmaları sağlanmalı.

  7-Yetiştirme Yurtlarına ve kuruluşlarımıza verilmeye çalışılan çocuklarımızın anne ve baba boşanarak devlet korumasına alınan çocuklar 3413 sayılı yasayı hak edenler ise dışarıda iş istihdam beklemektedir. 
  Devlet korumasına alınacak çocukların komisyonunda mutlaka dernek yetkililerinin bulunması sağlanmalıdır. Hakkıyla Devlet korumasına alınan yetim öksüz kimsesiz şehit çocuklarımızın sosyal devlet olarak sahip çıkılması sağlanmalıdır.

  8- Küçük yaşta yuvalara bırakılan, 18 yaşına kadar aranmayan çocuklarımızın iş sahibi olduktan sonra aileleri tarafından aldıkları maaştan ve sosyal haklarından fayda sağlamak adına bakım parası manevi tazminat adı altında mahkemelerce dava açılıp, hak sahibi aile yakınlarına para ödenmektedir. Bu hususta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın konu üzerinde çalışma yaparak, çocuklarımızın haklarının korunması sağlanmalı, aile tarafından yok sayılmış ve hiçbir şekilde aranmamış bu çocuklarımızın maddi olarak kullanmalarının borç batağına sürüklenmeleri engellenmeli bunun için proje üretilerek önlenmeye çalışılmalıdır

  9-Reşit olarak yurttan ayrılan çocuklarımız topluma uyum sağlamakta zorlanmaktadır. 6518 sayılı yasanın 20 nci maddesi ile 2828 sayılı yasa gereği reşit olarak ayrılan çocukların toplum içinde izlenir maddesinin uygulanması, bu kapsamda Yetiştirme Yurtlarında ve yaşamlarında vefat eden çocuklarımızın cenazelerine sahip çıkarak defini sağlanmalı çocuk yaşta yetiştirme yurduna veren ailelere maaş, miras, vs. almalarının önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması önem taşımaktadır.

  10- Yetiştirme yurtlarında kalan ve ayrılmış kardeşlerimiz hakkında basında ve Televizyon programlarında haberler yapılıp reyting yapmanın en kolay yolu seçilip bizleri toplum içerisinde rencide edip rahatsızlık vermeleri önlenmeli. Rtük ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığınca ayrı yeten  basın yayın organlarıyla müşterek tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.

  11-3413 sayılı yasa ve 6518 sayılı yasa gereği işe giren gençlerimiz çalıştıkları kamu kurumlarında sıkıntılar yaşamaktadır. Her hangi bir uyum eğitimine tabi tutulmayan gençlerimiz iş hayatında bocalamaktadır. İş hayatına kazandırmak yerine mobbinge maruz bırakılmakta, istifa etmeleri için baskı kurulmaktadır.

  12-Devlet koruması altında yetiştirilen gençlerimizden,  çeşitli sebeplerle işlerinden ayrılmış olanların istekleri halinde tekrar işe alınmaları konusunda kolaylık sağlanmalıdır.

                 Asaleti tasdik olmadan görevlerine son verilen çocuklarımızın görevlerine iadeleri sağlanmalıdır.   
          Devlet koruması altında bulunan gençlerimizin yılda bir defa yapılan çekilişte isimleri çıktığı halde güvenlik soruşturmasına takılan gençler mağdur edilmektedir.         
  Kurumlarda çalışan Kızlarımıza baskı yapılarak istediklerini alamadıklarında onların üzerinde değişik oyunlar oynayıp bezdirme yoluna gidilmekte ve çocuklarımız bu baskılara dayanamamakta ya işten ayrılıyorlar yada işlerine son verilmektedir. Psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar.
              İşe yerleşen çocuklarımızın zaman içinde yapmış oldukları hatalardan dolayı işlerine son veriliyor ama işten atmanın bu sorunu çözüm yolu olmadığını bu çocukların atıldıklarında dışarıdaki hayat kötü yola sürüklendikleri aşikârdır.
            işten atılmanın önüne geçilip bu çocuklarımızı kazanma yoluna gidilmesi bu konuda illerdeki mülki idare amirlerine bu konuda hassasiyet göstermeleri bu çocukları kazanma yoluna gidilmesi konusunda bakanlığımızca genelge yayınlanması gerekmektedir.(Özellikle Milli Eğitim Bakanlıklarında ve emniyet Genel müdürlüklerinde çocuklarımız baskı altında bırakılıp işlerine son verilmektedir.)

  1. Devletçe Koruma altına alınan daha sonra mağdur edilen çocuklarımızın aşağıda saydığımız maddeler  doğrultusunda yeniden koruma altına alınarak iş istihdam yasasından yararlandırılmaları;
  • - a) Evlatlık verilen ve daha sonra mağdur edilen kimsesiz çocuklarımız,
  • - b) Yetiştirme yurdundan kaçan kimsesizlere iş istihdam yasadan yararlanmayanlar,
  • - c) Kurum tarafından evlendirilenler daha sonra mağdur olan,
  • - d) Mağduriyetleri devam eden çocuklarımızın Ailesi yanına verilenler,
  • - e) İlkokul, İlköğretim, mezunları ile okuryazarlar olan çocuklarımız, hakları verilmeli,
  • - f) Üniversiteyi kazanmış çocuklarımızın okumaları sağlanmalıdır.
  • - g) İkametgâhları olmayan çocuklarımıza ulaşmayan tebligat,
  • -h) Kurumda kalmakta iken veya ayrılan gençlerimizin suça bulaşmış gençlerin İşten atılan gençlerimize hak verilmesi veya mahkûm yasadan yararlandırılmaları;
  • - ı)İşe yerleşmiş daha sonra işten atılan gençlerin tekrar işe yerleşmeleri, sağlanmalıdır.
  • -j) Devlet korumasında kalan gençlerimizin kurum yetkilileri tarafından keyfi koruma kararı kaldırılarak mağdur edilmektedir. Koruma kaldırılan gençlerimizin yanında mutlaka sivil toplum örgütünden elaman bulundurulması;

  "Yetiştirme yurdunda barınmaları sağlanan yetim Öksüz ve kimsesizlerin 2828 sayılı yasaya eklenen ek madde 3413 sayılı yasadan sözü edilen çocuklarımızın kendi istem dışı mağdur olan çocuklarımıza haklarını geri verilmesi.
  ÖNERİ:
  Bünyenizde bulunan kurumlar Koruma kararı alınan Yetiştirme yurdunda barınmaları sağlanan yetim Öksüz ve kimsesizlerin aşağıda isimleri yazılı kurumlarda sözleşmeli olarak çalıştırılmaları sağlanması;

  Bünyenizde bulunan kurumlara;

  • Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
  • Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi
  • Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi  
  • Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
  • Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi 
  • Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi 
  • Çocuk ve Gençlik Merkezi
  • Aile Danışma Merkezleri
  • Erkek Yetiştirme Yurtları
  • Kız Yetiştirme Yurdu
  • Çocuk Evleri Sitesi
  • Sosyal Hizmet Merkezi
  • Çocuk Yuvaları
  • Sevgi evleri
  • Huzurevleri
  • ÇOGEM
  • Vakıf

  Gençlerimize sosyal proje kapsamında meslek edinmeleri ve kurumlara sözleşmeli olarak Belediye Bünyesinde ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda iş verilmeli veya çalışmaları sağlanmalıdır.

  Tel : 0534 677 7041

  Kudret Bulut
  Yurt Ay Der
  Genel Başkanı

HAFIZALARDA İYİ ANILAR BIRAKMAK TAMAMEN KENDİ ELİMİZDE…
 

Yetiştirme Yurtlarına 3413 sayılı Yasayı bizlere hediye eden Değerli manevi babamız Dediğimiz Devlet E. Bakanımız Sayın Akın GÖNEN bir zamanlar 4 yıl boyunca yılın Babası seçildiği zaman gurur duymuştuk yine aynı duygularla tüm emeği geçenlerle de gurur duyduk hepsine minnetarız.

ÖNEMLİ OLAN HİZMETTİR.
 
 
 
''"KUDRET..''  
 
 
 
Ana Sayfa    Hakkımızda    Bagis    Biliyormuydunuz   Galeri   Siir   sayfa bilgi   İletişim   Birlik & Beraberlik & Yaşam


Sokullu Mehmet Paşa Mah. Bükülmez Cad. 32/A Sokullu/Dikmen/Çankaya/Ankara
Tel : 0312 478 0707 Cep: 0534 677 7041