Ana ayfa Hakkimizda    Bagis  Biliyormuydunuz   Galeri   Siir  sayfa bilgi   İletisim
DUYRULAR.

Kudret Bulut
Yurt Ay Der
Genel Başkanı

KORUYUCU AİLE HİZMETLER

HUZUREVi

KORUYUCU AİLE HİZMETLER;

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aile Yaninda Destek Hizmetleri Daire Baskanligi
Koruyucu Aile Birimi

ÇOCUKLARIMIZIN RÜYALARINI GERÇEKLEŞTİRENLER;
KORUYUCU AİLELERİMİZ ...

- Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.
- Biliyoruz ki; sağlıklı bir toplum ve mutlu yarınlar için sahip olduğumuz en değerli varlıklarımızdır çocuklar... 
- Ve inanıyoruz ki; en az toprak erozyonu kadar önemli olan insan erozyonunun önüne geçmek ancak ve ancak toplumsal bir paylaşımla mümkün olabilecektir. 
- 02 Eylül 1990 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesinde; çocuğun öncelikle ailesi yanında, bu mümkün olmadığı takdirde ise uygun bir aile ortamı içinde yaşamını sürdürmesi ve gelişmesi hakkına özel bir yer verilmektedir. 
- Ülkemizin de imzalamış olduğu bu Sözleşme ile Koruyucu Aile Hizmeti daha da 
önem kazanmıştır.
- Çocuk Hakları Sözleşmesi ile vurgulanan Koruyucu Aile Hizmeti'nin dayanağı Türk Medeni Kanunu'nun 347.maddesi ile 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun 23. maddesidir. 
Koruyucu Aile Hizmeti bu maddeleri temel alarak hazırlanan 14.10.1993 tarih ve 21728 sayılı Koruyucu Aile Yönetmeliği ile Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmektedir.
NEDEN KORUYUCU AİLE.
- Çünkü çocukların size ihtiyacı var!
- Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, 
destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 
- Kuşkusuz anne-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar.
- Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir. 
- Bazı aileler zihinsel, bedensel, ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimini karşılayamaz hale gelebilmektedirler. 
- Böyle durumlarda, çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. 
- Bu nedenle, tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli, ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile bakımıdır.
- Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. 
- Koruyucu Aile Hizmetinde amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır.
- Koruyucu aile çocuklara, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur. 
- Böylece koruyucu aileler sadece çocuğa yardım ettiklerini düşünürlerken fark etmeden desteğe gereksinimi olan çocuğundan ayrılmak zorunda kalmanın üzüntüsünü yaşayan aileye de yardım etmiş olurlar. 
- Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir elinden tuttuğu ve tutmaya devam edeceği çocukların öteki elinin koruyucu aileler ve toplum tarafından tutulmasını istemektedir. İster koruyucu aile olarak, ister Koruyucu Aile Hizmetini tanıtarak, ister koruyucu ailelere özel indirimler, destekler, teşvikler sağlayarak daha çok çocuğun koruyucu aileler yanında yetişmesine ortam yaratılması olanaklıdır.
- Koruyucu aile yanına yerleştirilebilen, korunan, tehlikeli ortamlardan uzak tutulan her çocuk sorumluluğu paylaşan herkesin sevinci, başarısı olacaktır.
- Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak sizleri Koruyucu Aile Hizmetini desteklemeye davet ediyoruz. Sizlerin de destekleriyle çocuklarımız için büyük ve anlamlı bir adım atacağımıza inanıyoruz.
KORUYUCU AİLE YANINDA HANGİ ÇOCUKLARA BAKILIR ?
- Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar; 
- Öz ailesi bulunan, 
- Öz ailesince bir süre için bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan, kız ya da erkek, sağlıklı ya da özürlü, tek ya da kardeş olup, 
koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu sosyal çalışmacı tarafından 
belirlenmiş çocuklardır.
- Bu yasal çerçevede, haklarında korunma kararı alınmış çocuklar, öz ailelerinden izin alınması gerekmeksizin uygun kuruluşlara ya da koruyucu aileler yanına yerleştirilebilmektedir.
KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?
- TC vatandaşı iseniz Evli ya da bekâr
- Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız
- İlkokul mezunu iseniz çocuklu ya da çocuksuz
- 25-50 Yaşları arasındaysanız,
- Çocuğun öz anne-babası ya da vasisi değilseniz
- Koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiğiniz ilde bulunan il müdürlüğüne başvurabilirsiniz.
- Eşlerin birlikte başvurmaları gerekmektedir.
- Özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular ya da aile dostları tercih edilmektedir. 
- Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir.
- Koruyucu aile olmak isteyen kişi bekâr ise yerleştirilecek çocuğa diğer ebeveynin yoksunluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olması konusuna özellikle önem verilmektedir.Toplumdaki her birey üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğinde ve en önemlisi sevgimizi ertelemediğimizde koruyucu ailelerimizin sayısının her gün giderek artacağına inanıyoruz. 

KORUYUCU AİLE ADAYLARININ HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER
- Fotoğraf
- T.C. kimlik numarası beyanı
- Evliler için evlenme cüzdanı örneği
- Öğrenim durumunu gösterir belge
- İkametgah belgesi
- İş ve gelir durumunu gösteren onaylı belge
- Adli sicil raporu
- Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, uzman doktor değerlendirmesi ve tetkik belgeleri. Sosyal Çalışmacı gerekli gördüğü hallerde kişinin sağlığına, süreğen hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor da isteyebilir.
- Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.
- Aile ile birlikte yaşayan kişiler varsa, adli sicil raporu ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair belgeler bu kişilerden de istenir.
KORUYUCU AİLELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR ?
- Yanına yerleştirilen çocuğun öncelikle fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamak,
- Çocuğun yeteneklerinin ve becerisinin elverdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi ya da iyi bir meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek,
- Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamak,
- Koruyucu aileye ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten sosyal çalışmacıya gerekli koşulları hazırlamak,
- Adres ve ikametgah değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl Müdürlüğü'ne bildirmek,
- Görev veya tatil amacı ile çocukla birlikte yurt dışına gidilmek istenmesi durumunda, çocuğun veli ya da vasisinin izni gerektiğinden, yasal işlemlerin tamamlanmasına yetecek süre göz önüne alınarak, en kısa sürede durumu İl Müdürlüğüne bildirmek,
koruyucu ailelerin yükümlülükleridir. Koruyucu Aile Sözleşmesinde daha açıklayıcı şekilde yükümlülüklere yer verilmiştir.
KORUYUCU AİLELERE VE YERLEŞTİRİLEN ÇOCUĞA SAĞLANAN OLANAKLAR
-Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için, çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamalarına 
yönelik aylık ücret ödenir.
- Özürlü çocuklar için yapılacak ödemeler özür ve yaş durumuna göre iki kat olarak uygulanır.
- Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı olarak bakım 
ücreti üç kat arttırılarak ödenir.
- Şubat ve Ağustos aylarında çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenir.
- Koruyucu ailenin yanında bakılan çocuklar hastalandıklarında koruyucu ailesi tarafından hiçbir sevke tabi olmadan doğrudan SGK kapsamında devlet-üniversite hastanesi, sağlık ocağı, hükümet tabipliklerine, ayaktan veya gerekiyorsa yatarak muayene ve tedavi için götürülebilmektedir. 
- Yine koruyucu aile yanındaki çocuklar koruyucu ailenin çalıştığı kurumun bağlı olduğu sağlık kuruluşu ya da anlaşması doktoruna da götürülebilmektedir. Ancak, bu durumda muayene ve tedavi bedeli Kurumumuz tarafından karşılanamamaktadır. 
- Koruyucu aile yanındaki özürlü çocuklar ile okula giden çocukların okul servis aracı ücreti ödenir.
- Servis bulunmaması halinde gidiş gelişlerdeki ulaştırma giderleri karşılığı otobüs bilet ücretleri ödenir.
- Okula giden veya bu yaştaki çocuklara her ay harçlık ödenir.
- Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara, öğrenim süresince 
harçlıkları iki kat artırılarak ödenir.
-Koruyucu aile yanındaki çocukların meslek edinme kurs bedelleri ile eğitim ve öğretimlerine ilişkin 
etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri ödenir.
-Başka illere öğrenim amacı ile gitmesi gereken çocukların ulaştırma giderleri ödenir.
-Koruyucu aileler ve korudukları çocuklar için gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman 
kişilerden psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık hizmeti sağlanır.
-Gönüllü statüdeki koruyucu aileler yanındaki çocuklar için de talepte bulunulduğu takdirde aylık bakım ücreti dışındaki diğer ödemeler yapılmaktadır. 
- Koruyucu ailelere ödenen ücret ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylık göstergesinin (9500) memur maaş katsayısıyla çarpımıyla elde edilen rakamın sırasıyla %45'i, %50'si, %55'i ve %60'ı alınarak belirlenmektedir. (Ocak ve Temmuz aylarında değişen maaş katsayısına bağlı olarak ödenen ücret değişmektedir.) Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir (Çocuk Yuvaları Yönetmeliği Md. 46 ve Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği Md.48 ). Memur maaş katsayısı, sırasıyla 600 (İlköğretim 1-4. sınıfı), 900 (İlköğretim 5-8. sınıfı), 1200 (Lise ve dengi okul) ve 2000 (Yüksek öğrenime devam eden) gösterge rakamı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır.

2012 YILININ 2. yarısı 
İÇİN; KATSAYI: 0,071589
EK GÖSTERGE: 9500 0,071589 X 9500 = 680 TL 

Yaş-Okul Durumu % Aylik Bakım 
Ücreti
Gösterge Aylik 
Harçlik
Aylık 
Toplam
0-6 Yaş Okul öncesi 45 306,00 - - 306,00
7-12 Yaş
İlköğretim (1-5)
50 340.00 600 43,00 383.00
13-15 Yaş
İlköğretim(6-8)
55 374,00 900 64,00 438.00
16-18 Yaş
Lise ve dengi
55 374,00 1200 86,00 460.00
19+ 
Yükseköğrenim
60 408,00 2000 143,00 551.00

SERVİS : 125 TL iken 2012 için % 2,68 artışla 128 TL olacak.
KURS : 1.066 TL iken 2012 için % 2,68 artışla 1.095 TL olacak.(Meslek Edinme)
  2.005 TL iken 2012 için % 2,68 artışla 2.059 TL olacak.(S.B.S için)
  3.133 TL iken 2012 için % 2,68 artışla 3.217 TL olacak.( Ünv.Hazırlık)

Özürlüler için bu miktarlar ( Servis, Kurs ve harçlık hariç ) 2 kat olarak ödenecektir.

- GİYİM Yardımı senede iki kez ( Şubat ve Ağustos ) ayında ( 1 kat)
- EĞİTİM Yardımı bir kez ( Eylül) ayında ( 2 kat) 

- Servis ve kurs ücretlerine ilişkin olarak Kurum Bütçesinde belirlenen söz konusu rakamlar Türkiye ortalamasını ifade etmektedir. 

CH-FR-54 ve CH-FR-55 çizelgeleri doldurularak ödenek talebinde bulunulacaktır. KORUYUCU AİLE BAKIMININ SONA ERDİRİLME NEDENLERİ
- Koruyucu ailenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
- Çocukla koruyucu aile arasındaki uyumsuzluğun yapılan mesleki çalışmalara rağmen 
giderilememesi,
- Koruyucu ailenin çocuğa istenilen şekilde bakmadığının belirlenmesi,
- Koruyucu aileye yerleştirilme nedeninin ortadan kalkması,
- Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle koruyucu aile olmaktan vazgeçmesi
durumlarında görevli sosyal çalışmacının hazırlayacağı sosyal inceleme raporu ile ailenin koruyucu aile sözleşmesi iptal edilerek çocuk aileden geri alınmaktadır.
KORUYUCU AİLE STATÜSÜNÜN İPTALİ
- Koruyucu aile statüsünün devam etmesinin sakıncalı olduğu saptanan;
- Çocuğun ihmal ve istismar edildiğinin, kötü muameleye maruz kaldığının belirlendiği, 
- Sosyal ilişkiler açısından toplumun norm ve değerlerine aykırı düşen davranışların gözlendiği, 
- Fizik ve ruh sağlığının, çocuğun bakımını etkileyecek derecede bozulduğu,
- Çocuğun toplum içinde alacağı konumu olumsuz etkileyecek her hangi bir suçtan ve yüz kızartıcı suçtan ceza aldığı, Periyodik izlemeler ve çocuğun öz ailesi ve yakınlarıyla iletişimini sürdürmesi konularında kolaylık sağlanmadığı, 
- Mesleki danışmanlık hizmeti ve yönlendirmelere uygun davranılmadığı durumlarda koruyucu aileyi izleyen sosyal çalışmacı hazırlayacağı sosyal inceleme raporunu Koruyucu Aile Komisyonuna iletir. Bu durumlarda Komisyonca Koruyucu Aile Statüsü tümüyle iptal edilir ve koruyucu aile statüsü iptal edilen aileye bir daha çocuk verilmez.
KORUYUCU AiLEDEN GERi ALINAN ÇOCUK
Koruyucu aileden geri alınan çocuk;
- Öncelikle öz ailesi yanına, 
- Bunun mümkün veya uygun olmaması durumunda başka bir koruyucu aile yanına,
- Uygun koruyucu aile bulunamaması halinde çocuk durumuna uygun bir kuruluşa yerleştirilir.
- Koruyucu aile başvuruları ne yazık ki bu hizmetten yararlanabilecek çocuk sayısından çok daha azdır. Bu nedenle, Bakanlık olarak bir elinden tuttuğumuz çocuklarımızın diğer elinden de siz tutmaya var mısınız? 


Basvuru: Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlügü

  

HAFIZALARDA İYİ ANILAR BIRAKMAK TAMAMEN KENDİ ELİMİZDE…

ÖNEMLİ OLAN HİZMETTİR.
''"KUDRET..''  
 
 
 
Ana ayfa Hakkimizda    Bagis  Biliyormuydunuz   Galeri   Siir  sayfa bilgi   İletisim

Hacı Bayram Mah. Kızılbey Caddesi Vakıf 3 işhanı 4.Kat No: 6 Ulus/Altındag
 www.yurtayder.org Mail Adresi: kbuluttt@gmail.com Çankaya/Ankara
Cep: 0534 677 7041