Ana ayfa  Hakkimizda    Bagis  Biliyormuydunuz   Galeri   Siir  sayfa bilgi   İletisim
DUYRULAR.

“ASIL "YETİMLER" ANADAN , BABADAN DEĞİL..
"İLİM" VE "AHLAKTAN" YOKSUN OLANLARDIR.” HZ.ALİ

DEVLET YURDUNDAN KOVULDU!..

2828 SAYILI KANUNUN EK 1. MADDESİNDEN (3413 SAYILI KANUN) YARARLANARAK İŞE YERLEŞTİRİLMİŞ ANCAK ASALETİ TASDİK OLDUKTAN SONRA ÇEŞİTLİ NEDENLERLE İŞTEN AYRILMIŞ KİŞİLERE İLİŞKİN DUYURU 

Korunma ve bakım altında yetişen ve reşit olarak ayrılan kişilerin 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinden faydalandırılarak kamu kurumlarında istihdam edilmelerine ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

19.02.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanunla 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Kanuna ilişkin hazırlanan “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik” 12.06.2014 tarihili ve 29028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi (1) fıkrasında “Kanunun, 6518 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki ek 1 inci maddesi kapsamında hak sahibi olup Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 19/2/2014 tarihinden önce ek form A belgesi düzenlenmiş ve söz konusu tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayanlar Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde istihdam hakkından yararlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda; daha önce 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinden faydalanarak işe yerleştirilmiş ancak asaleti tasdik olduktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden (19/02/2014 tarihinden önce) ayrılmış ve 657 sayılı Kanun’un “Devlet Memurları Kanunu” 48 inci maddesi (A) bendinde aranılan şartları taşıyanlar, tekrar söz konusu Kanunla tanınan istihdam hakkından yararlandırılacaktır.

Bu kapsamda olan kişilerin ikamet ettikleri illerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine

Dilekçe,
Hizmet cetveli,
İşten ayrılış onayı,
En son öğrenim durumunu gösteren belgenin (diploma) onaylı örneği
Nüfus cüzdanı fotokopisi ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İstihdam hakkından yararlanacak kişiler arasında lise, önlisans ve lisans mezunu olanların KPSS sınavına girmeleri gerekmektedir.

Ön lisans ve lise mezunları için KPSS sınavı başvuru tarihi 8-24 Temmuz 2014 sınav tarihi ise 27-28 Eylül 2014’dir.

İlgililere önemle duyurulur.

ÖNEMLİ OLAN HİZMETTİR.

(KORUMA KARARI KALDIRILAN;) Kuruma verilecek dilekçe örneği

İL MÜDÜRLÜKLERİNE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
(Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne)
ANKARA

/     /  -  /     /   tarihleri arasında …………….. iline bağlı ………….. …………… Yetiştirme yurdunda kaldım.
a-) Koruma kararımı, valilik onayı, yetiştirme yurdunda kaldığımı gösterir belgelerimin aşağıda belirttiğim adrese gönderilmesi;

b-) 3413 sayılı yasadan yararlanma hakkım devam ediyorsa (A) formu doldurularak Çocuk hizmetleri genel Müdürlüğüne bildirilmesi;

Mahkemeye ibraz edilmek üzere yukarıda saydığım belgelerin tarafıma verilmesi veya aşağıda belirtdiğim adrese gönderilmesi hususunda,
Gereğini arz ederim. 

Adres:

/       / 2019
Adı Soyadı

(………………..….Valiligi
(Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlügü’ne)

Kurumunuza bagli …………………………………………..…. Yetistirme Yurdu Müdürlügünden korunma ve bakım altında bulunarak reşit olarak ayrıldım.
…../…./…. Tarihinde ………………………………………….……… işe yerleştirildim. Asaletim Onaylandıktan sonra ... /… /…  Tarihinde görevimden ayrıldım.
2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinden tekrar yararlanarak ise yerlestirilmem hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. … /… /2014


Adı-Soyadı

Ek:      1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-En son öğrenim durumunu gösteren belge (diploma)
Belgenin (onaylı bir örneği)
3-Hizmet Cetveli (onaylı bir örneği)
4-İşten Ayrılış Onayı

T.C. Kimlik Numarası:
Adres:
Telefon:

YETiştirme YURDUNA VERiLECEK DiLEKÇE ÖRNEgi
( …………/ …..….)

Devlet korumasında kaldım bize tanınan 2828 sayılı yasanın Ek 1 inci maddesi tarafıma (adıma) (A) formu düzenlenmesini, Düzenlenmediği taktirde, Tarafıma Mahkemeye ibraz etmek için Kurumunuzda, .............. / .............. Tarihleri arasında Yetiştirme Yurdunda kalğımı gösterir yazı koruma kararımın kaldırıldığına dair Mahkeme karar ile alınan onayın bir suretinin aşağıda belirtiğim adrese gönderilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim. … /… /2006

Aşagida ki Notu mutlaka takip edin.
Adi-Soyadi


İşten atılanlara tanınan haktan dolayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli Sayın Gürkan Bey Öncelikle teşekkür ederim. Verilen söz yerine gelmiştir. Sizden ve kurumdan 18 yaşını doldurmadan koruma kararı kaldırılan çocuklarımız için yeniden iş istihdamının yaratılması hususunda çalımalarınızın olduğu aşikardır. Bu konuda da yardımlarınızı bekliyorum.

Tüm Yetim Öksüz kimsesizlerin ve şehit aile çocuklarımızın adına şu mübarek ayda sizlerden ricamız.
Emeği geçen kurum personeline şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımla..

Kudret Bulut
Yurt Ay Der
Genel Baskani

 “Hep birlikte yaşamak istiyor ama hep birlikte ölmek istemiyorsak birbirimize saygı duymayı sayglı davranmayı öğrenmeliyiz…

 BİZ BİRLİKTE TÜRKİYEYİZ…

Elif Gibi Sevmek

   Saygılarımızla

NOT: Tekrardan Bakanlığa Dilekçe yazın; Olumsuz gelen yazıyı Tekrar gelen evrakları topluca bir üst dilekçe ile Bakanlığa gönderilmesini sağlayın, Bakanlıktan oluplu gelirse işiniz tamamdır eğer olumsuz gelirse;


O zaman mahkeme yolu açıktır.

Topladığınız evrakları 1- Yetiştirme yurdundan, 2- il müdürlüğünden, 3- Bakanlık tan alınan yazılar;

Bu evraklara dilekçe ekliyerek mahkemeye baş vurabilirsiniz.

Adaletin kestiği parmak acımaz

İşin Takipçisi olmanız dileğiyle Tüm arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.
HAFIZALARDA İYİ ANILAR BIRAKMAK TAMAMEN KENDİ ELİMİZDE…

ÖNEMLİ OLAN HİZMETTİR.
''"KUDRET..''  
 
 
 
Ana ayfa Hakkimizda    Bagis  Biliyormuydunuz   Galeri   Siir  sayfa bilgi   İletisim

Hacı Bayram Mah. Kızılbey Caddesi Vakıf 3 işhanı 4.Kat No: 6 Ulus/Altındag
 www.yurtayder.org Mail Adresi: kbuluttt@gmail.com Çankaya/Ankara
Cep: 0534 677 7041