Ana ayfa  Hakkimizda    Bagis  Biliyormuydunuz   Galeri   Siir  sayfa bilgi   İletisim
DUYURU.YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ

 • Fatma Şahin Bulut Gs
 • Ayşe Neşe Armutcu Bşy
 • Nermingül Erdoğdu Bşy
 • Recep Tanık MgS
 • Semahat Bölük BşY
 • Fadime Yılmaz BşY
 • Emine Aslan Burkan Bşy
 • Ayşe Düzenli Salan
 • Züleyha Karademir Bşy
 • Cevdet Yelken
 • Eyüp Dereli Bşy
 • İhsan Kılıç
 • Vediha Havva Abuguş
 • Şinasi Güçlü
 • Ali Hazar
 • Burcu Er
 • Kudret Bulut

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ!.

YÖNETİM

Yönetim Kurulu Başkanı : Kudret Bulut


Özgeçmiş
Kudret Bulut  Derekışla doğumlu Evli 2 Çocuk Babasıyım
Özel eğitim kurumlarında çalıştıktan sonra Görme engellilere okuma gibi etkinliklerde bulundum. Ankara Valiliği İl Nüfus Vatandaşlık müdürlüğüne bağlı Çankaya Nüfus müdürlüğünden Nüfus Şefi kadrosundan 2003 yılında emekl oldum.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde aktif görevlerde bulundum. Bulunduğum süre içinde “Yurt Ay Der” Yönetim başkanı olarak Kültür Merkezi projesi, “Bahara Merhaba” şenliği, Barolar Birliği ile panel “Yetiştirme Yurtlarından Hayata”İçişleri Bakanlığı ile “Yetiştirme Yurtlarda yetiştik hayatta sosyalleşiyoruz”, Resim Sergisi “Hayata Tutunanlar” ve “YEYAG-KARGEL” (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Kariyer Gelişimi) Projesi Halende Yetiştirme yurtları Gençlik eğitim kültür ve dayanışma derneği genel merkezi yönetim kurulu başkanı olarak devam etmekteyim.

"Yurt Ay Der’in Amacı"
Bir çocuğun en iyi bakılıp korunacağı yer kuşkusuz sağlıklı bir "aile" ortamıdır.
Ancak bu her zaman mümkün olamamaktadır. Terk edilen, ailenin ihmal ve istismarına maruz kalan, sosyo-ekonomik yetersizlikler, aile parçalanması gibi sorunlar nedeniyle toplumda korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin aile ortamı dışında devlet güvencesi ile resmi kurumlarda kalmaları gerçeği ortaya çıkmıştır.

100 yılı aşkın süredir yetiştirme yurtlarının var olmasına rağmen, bu kuruluşlarda kalanların sorunların çözümü, yardımlaşma ve dayanışmaları açısından bir örgütlenmeye yönelmedikleri, bunun sosyal yaşamdan soyutlanmış olmaları ve toplumun bakış açısından kaynaklandığı bilinmektedir.
Yetiştirme Yurdundan ayrılanlar olarak 1976 yılında Kimsesiz Çocuklar Birleşme ve Dayanışma Derneği (KİB-DER) kurulmuştur, daha sonra 1993 yılında Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Kültür ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) adı ile devam etmiştir.
Kib- Der 1976–1993 yılları arasında, yetiştirme yurdunda kalan çocukların sorunlarının dile getirilmesi ve çözümü doğrultusunda faaliyette bulunmuştur. Kib-Der, dönemin siyasi gerginliği nedeniyle 1980 yılında kapatılmış olmasına rağmen etkileri önemli olmuş, doğrudan yetiştirme yurtlarında kalan çocuklarla iletişim sağlanarak, onların sorunları dile getirilmiştir.Yurt Ay Der yapmış olduğu çalışma ve Sayın Devlet e. Bakanımız Akın Gönen önderliğinde Anayasanın 41 ve 61 nci maddesi gereğince hazırlanan taslak ve Devlet Bakanımızın duyarlı yaklaşımıyla 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasaya EK 1 nci maddesi eklenmesine neden olmuştur.
Yurt Ay Der’in kuruluşunun gerekçelerini, geçmişten beri var olan sorunların varlığı günümüzde parçalanan ailelerin çocukları sorunlarını dile getirilmesinde bir adresin bulunmaması, diğer yandan, yetiştirme yurtları ve burada kalanların ülkemizin bir gerçeği olmasına rağmen yetiştirme yurtlarının yeniden yapılanmasına ve kimi sorunların çözülmesine rağmen birçoğunun devam ediyor olması ve yetiştirme yurdundan ayrılanların karşılaştıkları sorunların yanında aynı ortamı ve şartları paylaşmaktan gelen birlikteliğin dayanışma ve yardımlaşmaya yöneltilmesi gibi nedenler Yurt Ay Der’in kuruluşunun gerekçeleridir.26. yılına ulaşan Yurt Ay Der, toplum içerisinde yaşamını devam ettirme çabası içerisinde bulunan binlerce yetiştirme yurdu ayrılanını bir  araya getirme amacı ile faaliyetini sürdürmektedir. 
Yurt Ay Der Ankara da 20.04.1993 yılında kurularak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı tüm çocuk yuva ve yetiştirme yurtlarından, hizmet alan ve almış bulunan 50 bin kardeşimiz için tüzüğümüzde yer alan, amaç ve ilkelerimiz doğrultusunda; hizmet vermeyi amaç edinen,en geniş tabanlı sivil toplum örgütüdür.

Devlet Korumasına Alınan Çocuk
Çocuk hakları sözleşmesinin temel ilkesi olan "çocuğun yararının gözetilmesi" ilkesi göz önüne alınarak çocuklarımızın hala umutla çözümünü beklediği konular gündeme getirilerek çözüm bulunulacağı fırsatı yaratılmalıdır. İşe yerleştirme işlemi hızlı yürütülmelidir. Devlet bakım ve gözetiminde olan çocuğun işe yerleştirilmesi ve soruşturması aylarca sürmemelidir.
Koruma altındaki çocuk istenmeyen bir duruma düşmüşse veya düşürülmüşse sebebi ne olursa olsun bu çocuklar başıboş bırakılmamalı sosyal devlet bu çocukları yeniden destekleyerek hayata tutunmasını sağlayacak ortamı yaratmalı, idare bu işi yapacak birimi kurmalı ve işletmelidir.
18 yaş öncesi koruma kararı kaldırılan çocukların mağduriyetleri dikkate alınarak idari veya yasal yollardan mutlaka çözülmelidir.
İlgili idare çocukların bu gibi çeşitli taleplerinde onlara hukuki destek sağlayacak onun derdini iyi anlatacağı zemini hazırlamalıdır.
Böyle bir destek verilmediği takdirde, çocuk; kendi hakkının ne olduğunu dahi bilmediği için hak kaybına uğratmaktadır.
İdare, çocuğun ömür boyu destekleyecek onun yalnız olmadığını onun daima yararını gözettiğini vurgulayan yalnızlık duygusunu ortadan kaldıran tutum içerisinde olmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde basına yansıyan intihar haberlerini önlemek mümkün olmayacağı gibi daha akla gelmeyen birçok üzücü olayda sürpriz olmaz sanırım.
Hiçbir mazeret çocuğun sızlanması ve mağdur olmasının meşru gerekçesi olamaz. Bu ilan ve yaklaşımla sıkıntılarımıza pozitif bir yaklaşım gösterileceği umudumuz artmıştır.
Sesimize kulak verilirse her şeyin güzel olacağına inanıyoruz.

Yetiştirme Yurtlarında ayrılan çocuklarımızın yaşadıkları ve karşılaştıkları sorunlar ve çözüm!.

            Devlet kurumlarında işe yerleştirilen ve yasa gereği asaleti tasdik olmadan görevlerine son verilen çocuklarımızın görevlerine iadeleri sağlanmalıdır.
Devlet koruması altında bulunan gençlerimizin yapılan 3 defa çekilişte isimleri çıktığı halde güvenlik soruşturmasına takılan gençlerin haklarının iadeleri sağlanmalıdır.
Kızlarımızdan istediklerini alamadıklarında onların üzerinde değişik oyunlar oynayıp bezdirme yoluna gidilmekte ve çocuklarımız bu baskılara dayanamamakta ya işten ayrılıyorlar yada işlerine son verilmektedir. Kız çocukları anayasamızda da belirtildiği üzere pozitif ayrımcılığa tabi tutularak öncelikli olarak işe yerleştirilmelidir.
İşe yerleşen çocuklarımızın zaman içinde yapmış oldukları hatalardan dolayı işlerine son veriliyor ama işten atmanın bu sorunu çözüm yolu olmadığını bu çocukların atıldıklarında dışarıdaki hayat kötü yola sürüklendikleri aşikârdır. işten atılmanın önüne geçilip bu çocuklarımızı kazanma yoluna gidilmesi bu konuda illerdeki mülki idare amirlerine bu konuda hassasiyet göstermeleri bu çocukları kazanma yoluna gidilmesi konusunda bakanlığımızca genelge yayınlanması gerekmektedir.(Özellikle Milli Eğitim Bakanlıklarında ve Emniyet Genel Müdürlüklerinde çocuklarımız baskı altında bırakılıp işlerine son verilmektedir.)Bu konunun özellikle araştırılması gerektiğini düşünmekteyim.
 Devletçe Koruma altına alınan daha sonra mağdur edilen çocuklarımızın aşağıda saydığımız maddeler doğrultusunda yeniden koruma altına alınarak iş istihdam yasasından yararlandırılmaları;
- a) Evlatlık verilen ve daha sonra mağdur edilen kimsesiz çocuklarımız,
- b) Yetiştirme yurdundan kaçan kimsesizlere iş istihdam yasadan yararlanmayanlar,
- c) Kurum tarafından evlendirilenler daha sonra mağdur olan,
- d) Mağduriyetleri devam eden çocuklarımızın ailesi yanına verilenler,
- e) İlkokul, İlköğretim, mezunları ile okuryazarlar olan çocuklarımız, hakları verilmeli,
- f) Üniversiteyi kazanmış çocuklarımızın okumaları sağlanmalıdır.
- g) İkametgâhları olmayan çocuklarımıza ulaşmayan tebligat,
-h) Kurumda kalmakta iken veya ayrılan gençlerimizin suça bulaşmış gençlerin İşten atılan gençlerimize hak verilmesi veya mahkûm yasadan yararlandırılmaları;
- ı)İşe yerleşmiş daha sonra işten atılan gençlerin tekrar işe yerleşmeleri, sağlanmalıdır.

"Yetiştirme yurdunda barınmaları sağlanan yetim Öksüz ve kimsesizlerin 2828 sayılı yasaya eklenen ek madde 3413 sayılı yasadan sözü edilen çocuklarımızın kendi istem dışı mağdur olan çocuklarımıza haklarını geri verilmesi.
ÖNERİ:
3413 sayılı kanun teklifini T.B.M.M.ne sunan, Komisyon ve Genel Kurulda savunan mecliste kabul gören yasa mimarı Vali kökenli 18. Dönem İzmir Milletvekili  e. Devlet bakanımız Sayın Akın GÖNEN beyefendinin değdiği gibiHiçbir mazeret çocuğun sızlanması ve mağdur olmasının meşru gerekçesi olamaz.” Bu cümle ile Koruma kararı alınan Yetiştirme yurdunda barınmaları sağlanan 18 yaş sonrası yetim Öksüz ve kimsesizlerin aşağıdaki kurumlarda sözleşmeli olarak çalıştırılmaları sağlanması gerekmektedir;
Bünyenizde bulunan kurumlara; 
a.) Çocuk Yuvaları
b.) Erkek Yetiştirme Yurtları
c.) Kız Yetiştirme Yurdu
d.) Çocuk Evleri Sitesi 
e.) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 
f.) Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi 
g.) ÇOGEM 


Gençlerimize sosyal proje kapsamında meslek edinmeleri ve kurumlara sözleşmeli olarak Belediye bünyesinde ve Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığına bağlı kurumlarda iş verilmeli veya çalışmaları sağlanmalıdır.

Çocuk Hakları Sözleşmesine taraf olan bir ülkenin kimsesiz çocuklar için bütün kurumlar seferber olmalıdır.

SaygılarımlaHAFIZALARDA İYİ ANILAR BIRAKMAK TAMAMEN KENDİ ELİMİZDE…
 
Yetiştirme Yurtlarında kalan Yetim Öksüz kimsesizlere iş İstihdam Yasayı hediye edne Manevi Babamımız Sayın Akın Gönen bir zamanlar 4 yıl boyunca yılın babası seçildiği dönemlerde hep gurur duyduk yine aynı duygularla tüm emeği geçenlerle de gurur duyduk ve hepsine minnettarız.

 
ÖNEMLİ OLAN HİZMETTİR.


''"KUDRET..''  
 
 
 
Ana Sayfa    Hakkimizda    Bagis    Biliyormuydunuz   Galeri   Siir   sayfa bilgi   iletişim

 Sokullu Mehmet Paşa Mah. Bükülmez Cad. 32/ A Sokullu/ Dikmen/Çankaya/Ankara
Tel : 0312 478 0707 Cep: 0534 677 7041