Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim
Duyurular

''TÜRKİYE CUMHURİYETİ İL VE İLÇELERİNDE, KÖYLERİNDE YAŞAYANLARIN 
13 / Ekim / 1923 ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞU MÜNASEBETİYLE 
"TÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNSANLARINA KUTLU OLSUN"..''

İletişim Bilgileri
Şehit Adem Yavuz Sokak 15/18 Kızılay/Ankara
T : 0312 478 0707
Cep: 0534 677 7041

 

 

 
projeye ilişkin bilgiler

Projeadı: Yurtlarda yetiştik, hayatta sosyalleşiyoruz

Proje amacı:

1.projemizin amacı; yetiştirme yurtlarından ayrılan genç bireylerin sosyal yaşama uyumu
Amacıyla kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve onların iş ve özel hayatlarında
Özgüvenli bireyler olarak yaşamalarını sağlamaktır.

2.yetiştirme yurtlarından ayrılan genç bireylerde sosyal uyum kapasitelerinin artırılması,
Onlara işe girme ve işinde daimi olmasında yardımcı olacaktır.

3.sosyal uyumu artırıcı yaşam becerileriyle özgüven sahibi olarak, olumlu sosyal ilişkiler
Kurmaları kolaylaşacak, toplumsal hayata aktif katılımları desteklenecektir.

4.çalışma hayatına kazandırılan ve işyerlerinde istikrar/süreklilik gösteren genç bireyler,
Kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri imkan ve zemine kavuşacak, böylelikle bu
Genç bireylerin ülkemizin kamusal ve özel sektörüne verimli işgücü olarak kazandırılmış
Olacaktır.

Projenin konusu:

Ankara ilindeki 18-29 yaş grubunda yetiştirme yurdundan ayrılan genç bireylerin sosyal
Uyum kapasitelerini artırıcı kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve onların iş ve özel Hayatlarında özgüvenli bireyler olarak yaşamalarını sağlamaktır.
Proje gerekçesi:

•ankara bölge planına göre yoksulluk oranları açısından keçiören % 6,7 mamak % 10,3
Altındağ % 17,9 ile merkez ilçeleri açısından ankara ortalamasının en alt sevilerinde yer
Almaktadır.

• Ankara İlinde En Çok Göç Alan İlçeler Mamak Ve Keçiören Olarak Görülmektedir.
• Kentsel Dönüşüm Proje Kapsamında Gecekondu Bölgesi Olan Mamak, Keçiören Ve Altındağ İlçelerinde son dönemlerde hızla kentleştiği bilinen bir gerçektir.

• Bu Açıdan Bölge Dezavantajlı Olarak Değerlendirildiğinden Anne Ve / Veya Babasını
Kaybetmiş, Aile Bütünlüğü Bozulmuş Gençler Bölgede Önemli Bir Boyut Kazanmıştır.
• Bölgede Ve Bu Bölgelere Yakın Yerlerde Yetiştirme Yurtlarından Yetişen Bir Hayli Genç
bulunmaktadır. Bu Gençlerin Kötü Alışkanlıklara Meyil Etmeleri Daha Kolay Olmaktadır.

Proje Kapsamında Seminer Ve Grup Çalışmaları İle Zararlı Alışkanlıklar Konusunda Bilgileri Artırılacak.

• Sürekli İletişim İle Her Türlü Sorunlarını Proje Dönemi Ve Sonrası Bu Kapsamda Paylaşma İmkânları olacaktır.

Aile ve sosyal politikalar bakanlığının çocuk hizmetleri genel müdürlüğü istatistiklerine
Göre 2013 ocak kayıtlarında; 13-18 yaş aralığında erkek yetiştirme yurtlarında 3203 kayıtlı (fiilen bakılan 2296), kız yetiştirme yurtlarında 998 kayıtlı (fiilen bakılan 545) olmak üzere 3294 Kayıtlı (fiilen bakılan 2741) genç bulunmaktadır. İşe yerleştirilen sayı 35950, işe Yerleştirilmeyi bekleyen çocuk sayısı ise 4311, 2014 ocak kayıtlarında ise 13-18 yaş aralığında erkek yetiştirme yurtlarında 2345 kayıtlı (fiilen bakılan 1186), kız yetiştirme yurtlarında 210 kayıtlı (fiilen bakılan 107) olmak üzere 2555 Kayıtlı (fiilen bakılan 1293) genç bulunmaktadır. İşe yerleştirilen sayı 37653, işe Yerleştirilmeyi bekleyen çocuk sayısı ise 4298 dir. Bu sayıya 0-18 yaş aralığında çocuk yuvası Ve sevgi evinde ikamet edenler dahil edilmemiştir. Her yıl işe yerleştirilmeyi bekleyen sayıya İlave gençler eklenecek, işe yerleştirilen ile iş için bekleyenlerle toplamda yaklaşık 43 bin Gencimizin iş sahibi olması ve iş sürekliliğinin gözetilmesi ve izlenmesi ihtiyacı doğmaktadır.

Bu projenin devamlılığının sağlanması ve sadece işe yerleştirilmeyi ve yeni yetiştirme
Yurdundan ayrılanları değil, işe yerleşmiş olup destek ihtiyacı olanların da dahil edilmesi,
Bu gençlerimizin topluma kazandırılması ve sosyal uyum seviyelerinin artırılmasına katkı
Sağlayacaktır.


Proje hedefleri

1. Katılımcı gençlere “sürekli öfke ve öfke ifade tarzı“ uygulanarak gençlerin öfkeyi
Tanımlama seviyelerinin kendileri tarafından değerlendirilmesini

Proje Koordinatör
No ad-soyad görev unvanı telefon numarası
1. Erdoğan küçük koordinatör (532) 455-2712
Projenin hedef kitlesi
Ankara- keçiören, mamak ve altındağ ilçelerindeki 18-29 yaş grubunda yetiştirme
Yurtlarından ayrılan 150 erkek-150 kız toplam 300 kişinin sosyal uyum ve yaşam becerilerinin
Kazandırılması
Proje faaliyetleri
faaliyet tarihi faaliyet türü diğer faaliyet yeri faaliyet süresi(gün)
1. 20.10.2014 panel server vakfı 1
2. 12.10.2014 panel
Vakıflar genel
Müdürlüğü konferans
Salonu
1
Ayni katkılar

No ayni katkının cinsi ayni katkıyı yapacak kurum veya kuruluş
1. ............... ...............
Projenin başka fonlara sunulup sunulmadığı durumu
Sıra
No sunulduğu tarih hangi aşamada oldugu sunulduğu yer (kurum adı)
1. ............... ............... ...............
Proje hedefleri
hedefler
2. Gençlere eğitim sürerken “sorunlarla başa çıkma” uygulanarak, başa çıkma
Mekanizmasının nasıl daha sağlıklı kullanılabileceğinin ele alınması,
3. Problem yaşanan sosyal/kişisel sorun alanlarına yönelik olarak “ergen problem
Tarama listesi” uygulanarak, sorunların tespiti
4. Yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlerin sosyal uyum kapasitesini artırıcı,yaşam
Becerilerini kazandırmaya yönelik rehber dokümanının hazırlanması
5. İş bulma/iş başvurusu ve işyerinde idame konusunda duyulan endişe ve kaygı
Düzeylerinin en aza indirilmesine yönelik rehber dökümanının hazırlanması
6. İşe girmiş ve devam eden bireylerle iletişim kurularak, gençlerin karşılaşacağı temel
Sorunların interaktif olarak eğitim sırasında belirlenmesi
7. Sosyal yaşam becerilerinin tanıtılması ve sosyal yaşam beceri geliştirme eğitiminin
Verilmesi
8. Yetiştirme yurtlarından ayrılan bireyler Sosyal hayata uyumunu kolaylaştıracaktır. Çözümlere yönelik inceleme yapma.

 
   
.sss  
Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim   Birlik & Beraberlik & Yaşam


Kumrular Caddesi Şehit Adem Yavuz Sokak Kızılay/Ankara
Tel : 0312 478 0707 Cep: 0534 677 7041