• yurtayder@yurtayder.org
  • 05346777041

BİZ KİMİZ

1993 yılında Kurulmuş olan ve kısa adı YURT AYDER olan Yetiştirme Yurtları Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği amacı kısaca şu şekilde izah edilebilir: 

-Toplumumuzda en güç durumda olan yetiştirme yurtlarında barınmaları sona eren kişilerin yardımlaşma, dayanışma ve birlikteliklerinin sağlamak,

-Bu Gençlerimizin Kurum personeli ile ortaklaşa sosyal kültürel eğitim spor ve mesleki gelişmelerine katkı sağlamak,

-Koruma altında bulunan çocuk ve gençlerin bireysel gelişimini kurum yetkililerle beraber ortak çalışmak ve  takip etmek,

– Toplumsal ilişkileri geliştirmesi ve güçlendirilmesi yönünde gönül dostlarla beraber yapılacak proje ve  faaliyetler göstermek

-Korunması kaldırılan gençlerimizin kurum yetkilileri ile müşterek projeler üreterek gençlerimizin günlük yaşam hayatına, çalışma hayatına ve toplumsal ilişkilere uyumlu bir hayat sürdürmeleri yönünde kurumla beraber takip izleme çalışmalar yapmak.

Kendimize çok zor bir çalışma alanını esas edindik. İlke edindiğimiz esaslar:  “Hiç Kimse Anne ve Babasını Seçme Hakkına Sahip Değildir.”

“Kimse Sahipsiz Değildir.”

“Birlik ve Beraberlikten Güç Doğar”

Hayata tutunmak var güçleri ile mücadele eden gençlerimize her konuda yardımcı olmaya, ilgili kurumlar nezdinde sorunlarının çözümü konusunda takipçi olmaya çalışıyoruz.

Mevcut Duruma ilişkin sizlere günce şu bilgileri aktarabilirim

MEVCUT DURUM;
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde bulunan çocuk kuruluşları mevcut sayıları;

Sıra NoKURULUŞLARKuruluş SayısıBakılan Çocuk Sayısı
1Çocuk yuvalar (0-12)10452
2Yetiştirme Yurtları(13-18)20460
3Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu (0-18)7283
4Refakatsiz Sığınmacılara yönelik Yetiştirme Yurdu493
5Sevgi Evi (Çocuk evleri Sitesi)753601
6Çocuk Evleri10155063
7Çocuk Destek Merkezi (ÇOGEM- KBRM-BSRM-ÇOGEM)621088
  • Her İstatistiki bilgiler 2015 Ocak Ayı itibariyle ASPB – ÇHGM İstatistiğine göre
    “Her çocuk ayrı bir dünyadır…”
Çocuğa yönelik hizmetlerÇocuk Sayısı
1Kuruluş Bakımı Altında Bulunan11040
2Koruma Altına Alınmadan Aile Yanında Destek Verilen57307
3Aileye Dödürülen Çocuk10577
4Evlat Edindirilen13666
5Koruyucu Aile Yanında Bakımı Sağlanan4087
6Koruyucu Aile Sayısı3333
7Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde Ücretsiz Bakılan1955

İnsanların yaşamlarında her an çeşitli sebeplerle yalnız kalma olasılığı söz konusudur. Çocukların çeşitli sebeplerle yalnız kalmaları kendilerine bakabilecek durumda olmamaları anlamına gelmektedir. Böyle durumlarda Devlet kendini göstermekte, geleceğimiz olan bu çocukları koruması altına almaktadır. Yetiştirme yurtlarının varlığı çocukların, gençlerin yaşam koşulları ve sahip oldukları haklar konusunda toplumumuzun farkındalık seviyesi maalesef çok düşüktür.

Toplumun en sessiz ve güçsüz durumunda olan bu kesimin varlığını fark ederek yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda herkes elinden geleni yapmalıdır. Yetiştirme yurtlarında kalan çocukları sosyal yaşam kabiliyetlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Beşeri münasebetlerin öğretilmesinin dışında sosyal- kültürel becerinin kazandırılması madde bağımlılığı ile mücadele yöntemlerinin öğretilmesi gerekmektedir. YURTAYDER olarak bu konuda biz proje hazırlama çabası içinde olduğumuzu da belirtmek isterim.

18 Yaşını tamamladıktan sonra yurtlardan ayrılmak zorunda kalan gençlerin tehlikelerden korumak Devletin birinci görevidir. Bu görev Devletin asli görevidir. BU açıdan onların işe yerleştirilmesi çok önemlidir. Devletimizin 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek maddesi ile en az iki yıl yurt hizmetlerinden faydalanmış olan gençlerin reşit oldukları tarih itibariyle kamu kurumlarındaki kadrolarının binde biri oranında yerleştirme önceliği vermesi takdire şayandır. BU şekilde işe yerleştirilecek olanların merkezi KPSS sınavına girerek buna göre tercihte bulunmaları talep edilmektedir. İlköğretim mezunların da kura ile işe yerleştirilmektedir. Bu şartlara sahip olan hak sahiplerinin sayısal dağılımına bakacak olursak ilköğretim (ilkokul ve ortaokul mezunu) sayısının 2.641 gence karşılık lise mezunu hak sahibi kişi 929 önlisans mezunu hak sahibi 164 kişi lisans mezunu hak sahibi kişi sayısı ise 121 dir.

Bu rakamlar bize şunu göstermektedir ki yetiştirme yurtlarına kalan gençlerin çok büyük çoğunluğu lise ve alt düzey mezunudur. Devletimiz bu gençleri mesleki öğrenime ve önlisans ile lisans seviyesindeki öğrenim için teşvik etmeli ve yönlendirilmelidir. Mesleki nitelik kazandırılmadan bu gençlerin yurtlarla ilişkisi kesilmemelidir.

Mevcut hükümetimiz tarafından başlatılmış takdirle karşılanan bir uygulamadan bahsetmek Panelin doğasına da uygun olacaktır. Bilindiği üzere çeşitli aileler de bazen kendi iradeleri ile bakamayacak durumda oldukları çocuklarını yurtlara teslim etmek durumunda kalabilmektedir. Hem çocuk aile ortamından uzak kalmakta hem aile çocuk sevgisinden mahrum kalmak durumunda kalabilmekteydi. Hükümetimizi yetiştirme yurtlarında kalan çocukların aileleleri tarafından bakılması karşılığında ailelere bir ödemede bulunmayı tercih etti. Bu şekilde 10.000 den fazla çocuk anne ve babası tarafından geri alındı. Takdirle karşılanan bu uygulamada tek eksik taraf geri alınan bu çocuklara aileler tarafından yapılacak bakımın takip edilmemesidir. Bunun için İzleme Kurullarının aktif şekilde çalışması gerekmektedir.