• yurtayder@yurtayder.org
  • 05346777041
Thumb

Birlikte Beraber Daha Güçlüyüz

Hakkımızda

Hakkımızda

Yetiştirme Yurtları
Gençlik eğitim Kültür
ve Dayanışma Derneği

Birlik ve beraberlik için de olmak esastır. Birliğimizi beraberliğimizi bozacak veya köstek olacak her türlü tavır ve davranışlardan uzak durmaya özen göstermeliyiz.
Yurt Ay Der arasında çeşitlilik bir olgudur. 1976 yılında kimsesizleri Koruma Derneği ile başlayan 20.05.1993 yılında Yetiştirme Yurtlarından ayrılan ve kültür dayanışma derneği ve daha sonra Yetiştirme Yurtları Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği olarak devam eden bir yapı sahiptir. Bizler güçlü bir yapı oluşturarak her yerde varlığımızın hissedilmesini sağlamalıyız. (kendi varlığımızı başkalarının Yokluğu üzerinde bina etmemeliyiz.) Ülkemizde sosyal hizmet politikasının belirlenmesi, uygulanması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında merkezi rol oynayan, sosyal hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olmasını sağlayan, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi için tedbirler alan ve bu hizmeti uluslararası standartları sunan bir sivil toplum örgütü olmak
.

YURT AY DER

7,4 LÜK VE 7,6 LIK .
DEPREM
"Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana" da Ölenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
TÜRKİYEM;
Geçmiş olsun. Gün Birlik Beraberlik Günü.

Gıda Yardımı

Derneğimiz Aracılığı
İle Yapacağınız Yardımları
Daha Koordineli Yapabilirsiniz T.C. Ziraat Bankası – Merkez / Ankara Şubesi TL Iban No: TR13 0001 0000 0197 5883 3050 01

Gıda Yardımı

Derneğimiz Aracılığı
İle Yapacağınız Yardımları
Daha Koordineli Yapabilirsiniz T.C. Ziraat Bankası – Merkez / Ankara Şubesi TL Iban No: TR13 0001 0000 0197 5883 3050 01

Sağlık Yardımı

Bir Kitap Bir Nefes ol.
SMA Hastalarına Yaşamalarına destek 1 Tl Gönder projesi dahilinde beraber nefes olalım. T.C. Ziraat Bankası – Merkez / Ankara Şubesi TL Iban No: TR13 0001 0000 0197 5883 3050 01

Kurban Bağışı

Kurban Bağışlarınızı Yetiştirme Sizin Adınıza Kurban Bağışlarınızı Çocuklarımız İle Buluşturuyoruz. T.C. Ziraat Bankası – Merkez / Ankara Şubesi TL Iban No: TR13 0001 0000 0197 5883 3050 01

Eğitim Yardımı

Yardımseverlerin Katkıları İle Eğitim Bursları Vermekteyiz Mağdur ve Devlet korumasında kalan 10 öğrenciye kırtasiye T.C. Ziraat Bankası – Merkez / Ankara Şubesi TL Iban No: TR13 0001 0000 0197 5883 3050 01

Afet Yardımı

Büyük can-mal kayıplarına yol açan; kontrol edilemeyen, afetler, savaşlar, sosyal olaylar sonucunda meydana gelen afetler, İban: T.C. Ziraat Bankası – Merkez / Ankara Şubesi TL Iban No: TR13 0001 0000 0197 5883 3050 01

Shape
YURT AY DER GENEL MERKEZİ

YURT AY DER GENEL MERKEZİ

Yetiştirme Yurtları Gençlik
Eğitim Kültür ve Dayanışma
Derneği Genel Merkezi

Çalışmalarımız Hakkında Bilgi Almak ve Gönüllü Çalışan Olmak İçin Lütfen Bize Ulaşın

Ankara da Yetiştirme yurtları devlet korumasında kalan veya ayrılan gençler adına proje yapan sivil toplum örgütüdür.
Adımızı kullanarak sizin ve kişilerin duygusal duygularını kullanarak art niyetle yardım toplamaya çalışanları mutlaka bizi bilgilendiriniz.
Bu art niyetli kişi kişilere asla itibar etmeyin para vermeyin.. Bu tip yardımlar ancak “Kişiler,kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar.”
Yurt Ay Der Genel Merkezi olarak para toplamak gibi düşüncemiz olmaz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim.

YURTAYDER

Bizden Haberler

3413 Sayılı Yasa Mimarı Akın Gönen’in Biyografisi

Hukukçu, siyasetçi, kamu yöneticisi, vali, belediye ba?kan?, XVII. ve XX. Dönem Ni?de, XVIII. Dönem ?zmir, XIX. Dönem Manisa Milletvekili – 49. Hükümet Devlet Bakan?. 1942, Bor / Ni?de do?umlu....

Read More

Yurt Ay Der Kuruluşu

  “YURT AY DER” YARATMAK ?Ç?N; Delege ve Üyelerimizle olan diyalog zeminini kar??l?kl? sevgi ve sayg? üzerine bina etmeliyiz. Birlik ve beraberlik için de olmak esast?r. Birli?imizi beraberli?imizi bozacak...

Read More

Yurttan çıkarılan çocuklar için tedbirler alınsın

Devlet Eski Bakan? Ak?n Gönen, TV’DEN’ DE yay?nlanan Gündem Özel program?na kat?ld?. Yeti?tirme yurtlar?nda ya?anan s?k?nt? ve çözüm önerilerinin konu?uldu?u programda Devlet Eski Bakan? Ak?n Gönen ve TV’DEN Yönetim...

Read More

Şeyma Sonkur

SESS?Z YÜREKLER?N KOCA YÜREKL? SESLER? ?lk ba?ta sat?rlar?ma, sessizlerin sesi olabilmemiz, umut ve temennileriyle ba?lamak isterim. Sessiz kalplerin hayat yolculuklar?nda, seçemedikleri en önemli unsur anne ve babalar?d?r. Sessiz kalplerin...

Read More

Berline Gönderilen Osmanlı Yetimleri …

Berline Gönderilen Osmanl? Yetimleri… Berline Gönderilen Osmanl? Yetimleri …Nisan 1917. Berlin’deki gara bir tren yana??r. ?çinden 14-16 ya?lar?nda 314 çocuk iner ?a?k?n ve merakl? bak??larla. Almanya’ya zirai alanlarda ç?rak...

Read More

Berline Gönderilen Osmanlı Yetimleri …

Berline Gönderilen Osmanl? Yetimleri… Berline Gönderilen Osmanl? Yetimleri …Nisan 1917. Berlin’deki gara bir tren yana??r. ?çinden 14-16 ya?lar?nda 314 çocuk iner ?a?k?n ve merakl? bak??larla. Almanya’ya zirai alanlarda ç?rak...

Read More

2828 sayılı yasaya tabi olan gençler

Öncelikle burada Yetim Öksüz ve Kimsesiz yanii gündeme getirdi?iniz için te?ekkür ederim.<br> Toplumun en sessiz ve güçsüz durumunda olan bu kesimin varl???n? fark ederek ya?am ko?ullar?n?n iyile?tirilmesi konusunda herkes...

Read More

Haydar Akbal

Sevgi yüklü Haydar Akbal; Dost ve karde? dedi?in her zaman senin yan?nda iyi ve kötü gününde beraber yürüdü?ün samimiyetle ac?lar? da güzel günleri de payla?t???n yüre?inde yer etmi? insan....

Read More

Türkiye Barolar Birliğinde Panel

TÜRK?YE BAROLAR B?RL??? ve YET??T?RME YURTLARI GENÇL?K, E??T?M KÜLTÜR VE DAYANI?MA DERNE?? TARAFINDAN 29 May?s 2015 TAR?H?NDE ORTAKLA?A DÜZENLENEN “YET??T?RME YURTLARI VE HAYATA TUTUNMA” KONULU PANEL SONUÇ B?LD?RGES?  ...

Read More

Koruma Kararı Kaldırılan Gencler için Makbu Dilekce

YURT AY DER’?N GÖNÜLLÜ AVUKATI; Unvan?: Serbest AvukatAd? Soyad? :Kay?tl? Oldu?u BaroBaro Kay?t No:Büro Adresi:?ehir / ?lçe: Ankara » ÇankayaTelefon Numaras? : ?steklerinizi mail üzerinden yap?n?z.Faks Numaras?: ?steklerinizi mail üzerinden...

Read More

Av. Fatih Yaman

Mahkemeye dava evraklar?n?n ücretini ki?i kendisi kar??layacakt?r. Özel davalar ücrete tabidir.. YURT AY DER’?N GÖNÜLLÜ AVUKATI; SADECE H?ZMET? ?BADET BILIR. K???YE ÖZEL MAHKEME ??LEM? ÜCRETE TAB?D?R. Ünvan?: Serbest Ad? Soyad?:...

Read More

Damgalanıyor.

HANG? AYRIMCILIKLARA MARUZ KALIYORLAR? K?z çocuklar? etiketleniyor/ Damgalan?yor. (?eklinde de?i?tirmemiz gerekti?ini söyledi Ergün bey) ANA SORUN Cinsiyet ayr?m? yapmadan çocuklara odaklanma ALT NEDEN 2 Önyarg?lar? azaltmak için yeti?tirme yurdunda...

Read More

Yurt’tan sesler aranıyor… 

          Yurt’dan sesler aran?yor… Aya? Yeti?tirme Yurdunda 1973-1977 y?llar? aras?nda orada ya?am?? ve hayatta kalabilmi? Yurt arkada?lar?m?, ö?retmenlerimi yada o y?llarda orada görev yapan ki?ileri bulmak...

Read More

Özgeçmiş

ÖZGEÇM?? 1. Ad? Soyad? : Kudret Bulut 2. Do?um Yeri ve Tarihi : Derek??la 3. Unvan? : Emekli 4. Adres ?? : Hac? Bayram Mah. K?z?lbey Cad. Vak?f 3...

Read More

ZİNCİDERE YETİMLER YURDU

Z?NC?DERE YET?MLER YURDU (DAR’ÜL EYTAM) (22 Nisan 2007 Erciyes Dergisi) Hasan YÜKSEL Tarihi geçmi?i çok eskilere dayanan Zincidere de ?u anda cezaevi olarak kullan?lan bina; bir zamanlar, yeti?tirme yurdu...

Read More

Bakanlarımız

Ak?n GÖNEN 24 Kas?m 1983 – 16 Ekim 1987 14 Aral?k 1987 – 1 Eylül 1991 14 Kas?m 1991 – 4 Aral?k 1995 20 Kas?m 1991 – 25 Haziran 1993 8 Ocak 1996 –...

Read More

Yurtayder’den Anlamlı İftar Yemeği

YURTAYDER’DEN ANLAMLI ?FTAR YEME?? YURTAYDER ‘den Ankara’da anlaml? iftar yeme?i, YURTAYDER Yönetim kurulu, Ankara Selanik Caddesinde bulunan HOT Döner’de Özel Yurt Çocuklar?, Ö?retmenleri ve Gönüllü vatanda?lara verdi?i iftar yeme?i...

Read More

Yönetim Kurulu

YURT AY DER YET??T?RME YURTLARI GENÇL?K E??T?M; KÜLTÜR VE  DAYANI?MA DERNE?? GENEL MERKEZ? ANKARA 7. GENEL KURULU  G Ü N D E M ?              Yeti?tirme Yurtlar? Gençlik E?itim; Kültür ve Dayan??ma Derne?i Genel Merkezi Kurul?lan?d?r. Yurt Ay...

Read More

Sevgili Talha Tayfun

Bana uzat?lan 3 adet bembeyaz kay?t üzerinde ilki Te?ekkür. ?kincisi Türkiye Cumhuriyeti çocuklar?, üçüncüsü ise Maç’ta e?itlik Kalpte karde?lik diyen cesaret örne?i cesur yürekli sevgili küçük Talha Tayfun;  Hayata...

Read More

Türkiye Barolar Birliğinde Panel

Merhaba arkada?lar.;    Türkiye Barolar Birli?i ile yeti?tirme yurtlar?ndan ayr?lanlar taraf?ndan kurulan Yeti?tirme Yurtlar? Gençlik, E?itim, Kültür ve Dayan??ma Derne?i’nin birlikte düzenledi?i “Yeti?tirme Yurtlar? ve Hayata Tutunma” konulu panel, Av....

Read More

Asya’nın Umut Kumbarası

Asya’n?n öyküsü… “Asya SMA Tip-1 hastas?d?r. Bayram ve Güne? Demir’in evliliklerinden üçüncü çocuklar? olarak dünyaya gelmi?tir. Ailenin iki erkek çocu?u daha vard?r. Baba, in?aat i?çisi olarak çal??makta, Asya’n?n hastal???...

Read More

Asya’nın Umut Kumbarası;

Asya’n?n öyküsü… “Asya SMA Tip-1 hastas?d?r. Bayram ve Güne? Demir’in evliliklerinden üçüncü çocuklar? olarak dünyaya gelmi?tir. Ailenin iki erkek çocu?u daha vard?r. Baba, in?aat i?çisi olarak çal??makta, Asya’n?n hastal???...

Read More

Bizim Çocuklar

‘Bizim Çocuklar” Projemiz; Kurum bak?m?ndan ayr?lan gençler ad?na toplumsal fark?ndal?k olu?turmak için AB Sivil dü?ün ortakl? proje olup keyif ald???m bir proje oldu. Küresel bir sorun olan pandeminin a??r...

Read More

Bizim Çocuklar

Küresel bir sorun olan pandeminin a??r ko?ullar? ve k?s?tlamalara ra?men her türlü önlem al?narak bizim  çocuklar?m?z Adl? projemiz devam ediyor. AB Sivil dü?ün program? taraf?ndan desteklenen bizim çocuklar projesinde...

Read More

Hayata Tutunanlar Resim Sergisi,

Ad?yamanl? Ressam Remzi Ta?k?ran’?n Ankara’daki Resim Sergisi Büyük Yank? Uyand?rd? YURTAY-DER Genel Ba?kan? Kudret Bulut ve Yönetim Kurulu Üyeleri taraf?ndan organize edilen Ad?yamanl? Resim Sanatç?s? Remzi Ta?k?ran’?n Ankara Büyük?ehir...

Read More

Zaralı İnce Halil Söyler

?NCE HAL?L (ZARALI HAL?L SÖYLER) “Çocuk esirgeme kurumunun yeti?tirdi?i topluma mal olmu? sanatç? yazar politikac? ki?ilerin hayat hikayelerini derlemeye ba?lad?k.” Tüm Dostlar?n elinde bulunana bilgi belge dokümanlar?n? Yurt Ay...

Read More

Yurt Ay Der Neden Doğdu;

N?Ç?N GEREKL?YD? B?Z BU NOKTADAN BA?LAYALIM.   1976 y?l?nda kimsesizleri koruma derne?i ile ba?layan de?erli  Yurt Ay Der’e gönül vermi? dostlarla tekrar 1993 y?l?nda birkaç arkada?lar?m?zla beraber toplumda kendisini...

Read More

Tahta Valiz

     TAHTA VAL?Z      Y?l 1972… Sonbahar mevsimi… Hep ayr?l?k ça?r??t?r?r bana. Yapraklar?n a?açlardan birer birer ayr?lmas? gibi ben de memleketimden ayr?l?yordum.  Hem de tek ba??ma. Adam olmaya,...

Read More

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

2828 Say?l? Sosyal Hizmetler Kanunu   VERG? KANUNLARI ?LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE????KL?K YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7103                                                                          Kabul Tarihi: 21/3/2018 MADDE 24- 24.5.1983 tarihli ve 2828 say?l?...

Read More

Yetiştirme Yurt Çocuğu Olmak Suç mu?

YET??T?RME YURT ÇOCU?U OLMAK SUÇ MU? Biz ön plana ç?kmayal?m diye Birçok genci görevlendirdim s?k?nt? çeken gençlerin sorunlar?n? rapor haline getirelim. Cumhurba?kan?m?za Bakanl??a Meclis ba?kan?na ve Grup ba?kanlar?na bu...

Read More

23 NİSAN ULUSAL BAĞIMSIZLIK

23 N?SAN ULUSAL BA?IMSIZLIK VE ÇOCUK BAYRAMINI ANLAYARAK KUTLAYALIM… A?a??daki hikayeyi okumadan sadece s?radan bir günmü? gibi kutlamaya çal???r bir süre sonra unuturuz. Ülkemin her an? her günü çok...

Read More

23 Nisan 1923’te TBMM’de

23 N?SAN ULUSAL BA?IMSIZLIK VE ÇOCUK BAYRAMINI ANLAYARAK KUTLAYALIM… A?a??daki hikayeyi okumadan sadece s?radan bir günmü? gibi kutlamaya çal???r bir süre sonra unuturuz. Ülkemin her an? her günü çok...

Read More

Sosyal Hizmetler Şura Toplantısı

I.SOSYAL H?ZMETLER ?ÛRASI AÇILI? KONU?MALARI Devlet Bakan? Güldal Ak?it’in konu?mas? Say?n Bakan?m, de?erli valilerimiz, de?erli akademisyenler, sivil toplum kurulu?lar?n?n de?erli temsilcileri, de?erli konuklar?m?z, de?erli bas?n mensuplar?; Sosyal Hizmetler ?ûras?na...

Read More

Bizim Çocuklar!!!

?eyma Sonkur 1994 y?l?nda Ni?de’ de do?dum. Ailenin en küçük k?z?y?m.?stanbul`da ikamet ediyorum. ?uanda  Üniversite Ö?rencisiyim. Gazetecilik alan?nda profesyonel ?ekilde e?itim alarak gönüllülük esas?yla  platform dernek ve STK (Sivil...

Read More

Sivil Düşün

#bizimçocuklar Projemize dahil olmak isteyen arkada?lara duyurulur. Yurt Ay Der’in haz?rlad??? ve Avrupa Birli?i Sivil Dü?ün Program? taraf?ndan desteklenen Bizim Çocuklar adl? proje ile ilgili e?itim çal??malar? devam etmektedir....

Read More

Pandemi Döneminde Devlet Koruması Altındaki Çocuklarımız

PANDEM? DÖNEM?NDE DEVLET KORUMASI ALTINDAK? ÇOCUKLARIMIZ !!! Yurt Ay Der genel merkezi yönetim ba?kan? olarak ???k olaca??n? dü?ündü?ümüz görü?lerimiz; Yeti?tirme Yurtlar?nda sevgi evlerinde bak?mevlerinde Pandemi dönemi, birçok sosyal sorunu...

Read More

PANDEMİ DÖNEMİNDE

PANDEM? DÖNEM?NDE DEVLET KORUMASI ALTINDAK? ÇOCUKLARIMIZ !!! Yurt Ay Der genel merkezi yönetim ba?kan? olarak ???k olaca??n? dü?ündü?ümüz görü?lerimiz; Yeti?tirme Yurtlar?nda sevgi evlerinde bak?mevlerinde Pandemi dönemi, birçok sosyal sorunu...

Read More

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik Hizmetler

“Devlet Korumas? alt?ndaki“ Yeti?tirme Yurtlar?ndan ayr?lan gençlerin Yeti?tirme Yurt hayat? sonras? sosyal ya?ama adaptasyonlar?, yeni tan??t?klar? çevre ile olumlu ili?kiler kurmalar? ve kendi ayaklar? üzerinde durarak ba??ms?z bireyler olarak...

Read More

MADDE 24- 24/5/1983 tarihli ve 2828

MADDE 24- 24/5/1983 tarihli ve 2828 say?l? Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci f?kras?n?n (b) ve (ç) bentleri a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?, (c) bendi yürürlükten kald?r?lm?? ve ikinci f?kras?nda yer...

Read More

SOSYAL KURALLAR

HEP?M?ZE YARDIMCI OLAB?LECEK BAZI SOSYAL KURALLAR: 1. Bir ki?iyi telefonla iki defadan fazla aramay?n. Ça?r?n?z? yan?tlamazlarsa, ilgilenmeleri gereken önemli bir ?eyler oldu?unu varsay?n. 2. Ödünç ald???n?z paray?, di?er ki?i...

Read More

Dernek Başkanlarina

YET??T?RME YURTLARINDA KALAN, AYRILANLAR VE YURT AY DERNEK BA?KANLARINA H?TAP OLUNUR. EVET BEYLER MERHABAYLA BA?LAR B?Z?M SÖZLER?M?Z; MERHABALAR!.. Y?llardan beri konu?uluyor ama bir arpa boyu kadar yol al?nmad?. Bu...

Read More

İsmail Karapınar

?SMA?L KARAPINAR 14 Eylül 2020 tarihi itibariyle memuriyette fiilen k?rk y?l?m? doldurarak emekliye ayr?lm?? bulunuyorum. Yedi ya??mdan itibaren devletimin korumas?nda ve deste?inde ( Ankara/Aya? Yeti?tirme Yurdunda 1969-1977 y?llar? aras?nda...

Read More

Hasan Gemici

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kanl???na Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kanl???na A?a??daki sorular?m?n SHÇEK’ten sorumlu Say?n Devlet Bakan? taraf?ndan sözlü olarak cevapland?r?lmas?n? arz ederim. Sayg?lar?mla. Dr. Mehmet Aykaç Çorum Refahyol...

Read More

Yaşam İsmail Karapınar

Say?n ?smail KARAPINAR, Öncelikle sizi tan?yal?m. Medeni durumunuz, mesle?iniz, varsa çocuklar?n?z hakk?nda bilgi. Yapt???n?z i?te son durumunuz nedir. Evliyim, otuzdört ve otuzyedi ya?lar?nda iki o?lum var. Emekli subay?m. Mazisi ?an...

Read More

Duygulanmak1.

Sevgili bakan?m, hayat?n?zda eminim çok ba?ar?lar?n?z oldu ama bana verdiginiz imkandan dolayi basarim sizindir. Allah sizden ve ailenizden razi olsun. Bu Arada bakan?m?z?n hal hat?r?n? sordum daha sonra gelen...

Read More

Hasan Gemici Meclis

Gönül Çocuk Dostu Hasan Gemici, Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. dönem Milletvekili 56’nc? hükümette” Kad?n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan?” Bakanl??? görevi s?ras?nda devlet korumas?nda kalan yetim öksüz kimsesizlere en iyi hizmeti...

Read More

Türkmen Kimliği

“BURADA B?R TÜRKMEN K?ML??? VAR” CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Veli A?baba, Eski Devlet Bakan? Hasan Gemici Yurt Ay Der Genel Ba?kan? ve Türkmenler Dernek Ba?kan? Mahmut kasapo?lu ile Irak’tan...

Read More

BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN

Yeti?tirme yurdundan ayr?lan 18 ya? üstü k?z çocuklar? ile ilgili zaman zaman bas?nda, medyada hak ihlalleri ile dolu haberler, yaz?lar yer almaktad?r. Bu çocuklardan bir k?sm?n?n Ankara/?stanbul gibi illerde...

Read More

BİR KİTAP BİR YAZAR VE BİZLER

 Sevgili ?lyas Ali DA?TAN B?R K?TAP B?R YAZAR VE B?ZLER Sevgili ?lyas Ali DA?TAN, benim arkada??m, dostum, o?lum… Altm?? ya??nda bir insan olarak, k?rk üç ya??ndaki ki?iye dostum demek...

Read More

YURT AY DER;’BAKIM SONRASI DESTEK ÇALIŞMALARINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ’

Yurt Ay Der Genel Ba?kan? Kudret Bulut “Devlet Korumas? alt?ndaki“ Yeti?tirme Yurtlar?ndan ayr?lan gençlerin Yurt hayat? sonras? sosyal ya?ama adaptasyonlar? konusunda Aile ve Sosyal politikalar ?l müdürlükleri bünyesinde olu?turulacak...

Read More

Devlet koruması altında kalan

Devlet korumas? alt?nda kalan, günümüze kadar sorunlar? çözülmeyen Yetim öksüz kimsesizler neden i?e al?nm?yor..   “Yurt Ay Der Genel Merkezin Sosyal Sorumluluk projesi dâhilinde yay?nlanm??t?r. ” T.C. Aile, Çal??ma...

Read More

Çocuklara Adanmış Bir Hayat

Çocuklara Adanm?? Bir Hayat Kudret Bulut ismini internet arama motorlar?na yaz?n. Kar??n?za kimsesiz çocuklar için adanm?? bir hayat?n resmi ç?kacakt?r. Evet, tam olarak tarifi, tan?m? bu: adanm?? hayat. ?nsan,...

Read More

BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN

BU ÇOCUKLAR HEP?M?Z?N ?lyas Ali DA?TAN Yeti?tirme yurdundan ayr?lan 18 ya? üstü k?z çocuklar? ile ilgili zaman zaman bas?nda, medyada hak ihlalleri ile dolu haberler, yaz?lar yer almaktad?r. Bu...

Read More

En büyük mirasımız ve geleceğimiz olan bizim çocuklarımıza onurlu bir yaşam bırakmak istiyoruz.

Kudret Bulut ; En büyük miras?m?z ve gelece?imiz olan bizim çocuklar?m?za onurlu bir ya?am b?rakmak istiyoruz. Avrupa Birli?i Sivil Dü?ün Program? taraf?ndan kabul edilen Bizim Çocuklar adl? projemiz ile...

Read More

Sınavsız Atama meb-sb

Örnek Olarak Bütün illerin Açmas? gerekiyor Bu S?navs?z Unvan de?i?ikli?i sadece Manisa iline aittir. Milli E?itim Bakanl??? Personelinin Görevde Yükselme, Unvan De?i?ikli?i ve Yer De?i?tirme Suretiyle Atanmas? Hakk?nda Yönetmeli?in...

Read More

Yurdun Çocukları

YURDUN ÇOCUKLARI  Son y?llarda içinde ya?ad???m?z dünyan?n kirlendi?inden ve k?yamet senaryolar?ndan bahsedilir oldu. Kirlenenin sadece tabiat oldu?unu sananlar yan?ld?klar?n? umar?m i? i?ten geçmeden anlayacaklard?r. Her yerde oldu?u gibi insan...

Read More

Cumhuriyet Çocuğusun

Cumhuriyet Çocu?usun.   Çocuk Kald?r ba??n? dik tut; Y?k?mlara al??k?ns?n sen Üzülme sen kederi bilirsin Unutun mu? sen!. Ac?yla yo?ruldu?unu; Sen Cumhuriyet Çocu?usun. Çocuk Kald?r ba??n? dik tut Sen...

Read More

Şiir

Ankara – Aya? Yeti?tirme Yurdu, Akta?, Etimesgut, Zirkay?, Sincan, Dikmen, Seyranba?lar?, K?z?lcahamam, Hirfanl?,

Read More

Niçin Yaşamak

N?Ç?N YA?AMAK. Bir gün gelir bu Dünya’dan göçüp gidersem Bir Alican geldi geçti bu Dünyadan desinler Son nefesim verirken bir tebessüm edersem Sevenlerim ne a?las?n nede isyan etsinler Ya?am...

Read More
Shape
Logo

Yetiştirme Yurdundan Ayrılan Derneği Amacı Sosyal Hizmetler Kapsamında Yetişen Kardeşlerimize Yurtlardan Ayrıldıktan Sonra Bir Nefes Bir Işık Olmak Amacıyla Kuruldu Çocuk Esirgeme Kurumu "ÇEK" kuruluş yılı olarak "30 Haziran 1921". "Bu Yasa 1983 yılında Sosyal Hizmet eklenerek sağlık bakanlığı bünyesine bağlı olarak hizmet vermeye başladı. Kısa adı "SHÇEK" adı altında değişerek 2828 sayılı yasa altında 2011 yılına kadar hizmet verdi. 30 Haziran 1921 yılında kurulan Himaye-i Etfal Cemiyetinin, devamı, çocuk esirgeme kurumu (SHÇEK)olarak Çocuk esirgeme haftası olarak kutlanması gerekmektedir. Dilerim Bu kurumda Sosyal Çalışmacıların yoğun olduğu hizmet birimi olur.

Hata: İletişim formu bulunamadı.

Takvim

Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Adres:

HacıBayram Mah. Sanayi Cad. Kızılbey Sok. Vakıf 3 iş Hanı No: 406 Ulus/Altında/ANKARA

Tel : 05346777041

Mail: yurtayder@yurtayder.org

instagram

Twitter