• yurtayder@yurtayder.org
  • 05346777041
Thumb
17 Aralık 2020
Türkiye

Gıda Yardımı

Yurtayder Arac?l??? ?le Ankara da veya Çe?itli ?l ve ?lçelerde G?da Yard?m?nda Bulunmak ?sterseniz Sizin Belirleyece?iniz veya Derne?imizin Belirledi?i Bölgelerdeki ?htiyaç Sahibi Ailelere G?da Yard?m?nda Derne?imiz Arac?l??? ?le Yard?mlarda Bulunabilirsiniz Düzenli Dönemlerle Çe?itli Okullarda E?itim Gören Üniversite Ö?rencilerine Derne?imiz Arac?l??? ?le E?itim Bursu Verebilirsiniz, Gönül Dostlara duyurulur. Yapt???n?z gönüllü ba??? hakk?nda mutlaka bizleri bilgilendirin. Ad?m?z? kullananlar hakk?nda gerekli i?lem yap?lmas? için bizleri uyar?n?z Tel. 0534 6777041

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Hesap Ad?: Yeti?tirme Yurtlar? Gençlik E?itim ve Kültür Dayan??ma Derne?i T.C. Ziraat Bankas? – Merkez / Ankara ?ubesi TL (Türkische Lira) Iban No: TR13 0001 0000 0197 5883 3050 01 Hesap No: 97588330-5001 T.C. Ziraat Bankas? Merkez / Ankara ?ubesi BANKA HESAP NUMARALARIMIZ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.?. Yeti?tirme Yurtlar? Gençlik E?itim ve Kültür Dayan??ma Derne?i K?z?lay Ankara ?ubesi TL (Türkische Lira) Iban No:TR90 0020 5000 0936 4566 1000 01 $ DOLAR Iban No:TR79 0020 5000 0936 4566 1001 02 € EURO Iban No:TR09 0020 5000 0936 4566 1001 01
Plugin Service Payment
Custom Amout:

Leave a comment