• yurtayder@yurtayder.org
  • 05346777041
Thumb
6 Nisan 2021

Gün KARDEŞLİK ve PAYLAŞMA Günü

YURTAYDERNE?? olarak “Gün KARDE?L?K ve PAYLA?MA Günü” diyerek 2021 ramazan faaliyetlerimize ba?lad?k. Gönül co?rafyam?zdan Ülkemizde bulunan yetim öksüz kimsesizlere Sizlerin emanetlerinizi YILARCA HAK SAHIPLER?NE ULASTIRDIK VE ULA?TIRMAYA DEVAM ED?YORUZ 150 TL Kumanya 225 TL Yetime bayraml?k 75 TL Kur’an 50 TL Fitre/Fidye 250TL ?ftar BANKA HESAP NUMARALARIMIZ Düzenli Dönemlerle Çe?itli Okullarda E?itim Gören Üniversite Ö?rencilerine Derne?imiz Arac?l??? ?le E?itim Bursu Verebilirsiniz

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Hesap Ad?: Yeti?tirme Yurtlar? Gençlik E?itim ve Kültür Dayan??ma Derne?i T.C. Ziraat Bankas? – Merkez / Ankara ?ubesi TL (Türkische Lira) Iban No: TR13 0001 0000 0197 5883 3050 01 Hesap No: 97588330-5001 T.C. Ziraat Bankas? Merkez / Ankara ?ubesi KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.?. Yeti?tirme Yurtlar? Gençlik E?itim ve Kültür Dayan??ma Derne?i K?z?lay Ankara ?ubesi TL (Türkische Lira) Iban No:TR90 0020 5000 0936 4566 1000 01 $ DOLAR Iban No:TR79 0020 5000 0936 4566 1001 02 € EURO Iban No:TR09 0020 5000 0936 4566 1001 01 Gönül Dostlara duyurulur. Yapt???n?z gönüllü ba??? hakk?nda mutlaka bizleri bilgilendirin. Ad?m?z? kullananlar hakk?nda gerekli i?lem yap?lmas? için bizleri uyar?n?z Tel. 0534 6777041
Plugin Service Payment
Custom Amout:

Leave a comment