• yurtayder@yurtayder.org
  • 05346777041
Thumb
23 Şubat 2021

Çocuklar için Sağlıklı Yaşam

Öncelikle çocuklara ‘sa?l?kl? ya?am tarz?’ ve sa?l?kl? beslenme ya?am standart? haline getirilmesi hedeflenmelidir. Çocuklar?n günlük 3 ana ö?ün ve 3 ara ö?ün olarak beslenmesi anlat?lmal? Sabah kahvalt?n?n önemini vurgulamak ve bol bol süt ve süt ürünlerinin tüketimi al??kanl??? kazand?r?lmal?d?r. Her gün birkaç kez çe?itli taze sebze ve meyve tüketilmeli ve posal? g?dalar öncelikli olarak tercih ettirilmelidir. Günlük tüketilen ya? ve ?eker miktar? s?n?rlanmal? ve kontrol edilmelidir. Ya?l? et ve et ürünleri yerine az ya?l? etleri, bal?k, tavuk, hindi eti veya kuru baklagiller tercih edilmelidir. BANKA HESAP NUMARALARIMIZ Düzenli Dönemlerle Çe?itli Okullarda E?itim Gören Üniversite Ö?rencilerine Derne?imiz Arac?l??? ?le E?itim Bursu Verebilirsiniz

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Hesap Ad?: Yeti?tirme Yurtlar? Gençlik E?itim ve Kültür Dayan??ma Derne?i T.C. Ziraat Bankas? – Merkez / Ankara ?ubesi TL (Türkische Lira) ?ban No: TR13 0001 0000 0197 5883 3050 01 Hesap No: 97588330-5001 T.C. Ziraat Bankas? Merkez / Ankara ?ubesi KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.?. Yeti?tirme Yurtlar? Gençlik E?itim ve Kültür Dayan??ma Derne?i K?z?lay Ankara ?ubesi TL (Türkische Lira) Iban No:TR90 0020 5000 0936 4566 1000 01 $ DOLAR Iban No:TR79 0020 5000 0936 4566 1001 02 € EURO Iban No:TR09 0020 5000 0936 4566 1001 01
Plugin Service Payment
Custom Amout:

Leave a comment