• yurtayder@yurtayder.org
  • 05346777041
Education
17 Aralık 2020

Eğitim Bursu

Düzenli Dönemlerle Çe?itli Okullarda E?itim Gören Üniversite Ö?rencilerine Derne?imiz Arac?l??? ?le E?itim Bursu Verebilirsiniz. Gönül Dostlara duyurulur. Yapt???n?z gönüllü ba??? hakk?nda mutlaka bizleri bilgilendirin. Ad?m?z? kullananlar hakk?nda gerekli i?lem yap?lmas?...

%

Donate Now
Yurtayder
17 Aralık 2020
Türkiye

Gıda Yardımı

Yurtayder Arac?l??? ?le Ankara da veya Çe?itli ?l ve ?lçelerde G?da Yard?m?nda Bulunmak ?sterseniz Sizin Belirleyece?iniz veya Derne?imizin Belirledi?i Bölgelerdeki ?htiyaç Sahibi Ailelere G?da Yard?m?nda Derne?imiz Arac?l??? ?le Yard?mlarda...

%

Donate Now
23 Aralık 2020
Türkiye

Giysi Yardımı

Yurtayder Derne?imiz Vas?tas? ile Çe?itli Bölgelerdeki Ailelere Giysi Yard?m?nda Bulunabilirsiniz. Düzenli Dönemlerle Çe?itli Okullarda E?itim Gören Üniversite Ö?rencilerine Derne?imiz Arac?l??? ?le E?itim Bursu Verebilirsiniz. DUYURUDUR: Gönül Dostlara duyurulur. Yapt???n?z...

60%

100 TL 5.000.00 TL

Donate Now